OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ଜୀବନର ମାନେ - ଅଧ୍ୟାପିକା ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର

ଜୀବନର ମାନେ - ଅଧ୍ୟାପିକା ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର

ଜୀଇଁବା  ଠାରୁ କୋକେଇ  ଯାଏଁ
ଗୋଟାଏ   ଲମ୍ବା ମାରାଥନ
ଅନେକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ
ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ  ଛୁଇଁବାର
ଶେଷଗାରକୁ  ଟପିଯିବାର
ଅଦମ୍ୟ ଇଛା
ଥକି ଯାଉଥିବା  ପାଦକୁ ଆଗକୁ ପକାଇଦେବା
ଥକି ଯାଉଥିବା  ନିଶ୍ୱାସକୁ  ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା
ଥକି ଯାଉଥିବା . ମନକୁ ମନେଇ ନେବା
ଆଉ କେତେ ବାଟ କି ?
ଚାଲ  ଆଗକୁ  ଚାଲ
ଦିଗବଲୟର ଠିକ ତଳକୁ
ନାଲିଫିତା  ଯାଏଁ 

ବସିବାକୁ  ହେବନି
ଧାଇଁବାକୁ  ହେବ
କେବେ   ଛୋଟ ପଛରେ
କେବେ ବଡ଼  ପଛରେ
କେବେ  ଧନ ପଛରେ
କେଵେ. ମାନ ପଛରେ
କେବେ  ଆଶା ପଛରେ
କେବେ  ନିଶା  ପଛରେ
କେଵେ   ପେସା ପଛରେ
କେବେ  ପ୍ରବୃତି  ପଛରେ
କେବେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ
କେବେ ଗ୍ରାହ୍ୟସ୍ତ ପଛରେ


ନଇଁ  ଯିବ ସଞ୍ଜ କେବେ
ଅହଙ୍କାରୀ  ଅଂଶୁମାନ ଲୁଚେଇ  ମରିବ
ନିଜକୁ  ଅସ୍ତାଚଳରେ
କୁରୁକୁରୁ  ହୋଇ  ହସିବ କୁମୁଦିନୀ
ତୁମର ଏ  ଅବସତାକୁ  ନେଇ
ଏ ଶୀଥିଳତାକୁ ନେଇ
ଦୃଷ୍ଟି  ପ୍ରସାରି
କୋଶ ମାପୁ ମାପୁ
ରେଫରି ସୁସୁରି ଶବ୍ଦରେ
ଇତିଶ୍ରୀ  ହେବ ମାରଥନ
ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବରେ
ଆଉ ଏକ ମାରାଥନ  ପାଇଁ
ଏଇ ତ ଜୀବନ


               ଅଧ୍ୟାପିକା  ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର
              ମହାନଦୀବିହାର  ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ
              ଦୂରଭାଷ 9078579612

0 Comments