OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗାଆଁ ଛବି - ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ - ଟୁକୁନା ସାହୁ

ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗାଆଁ ଛବି - ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ - ଟୁକୁନା ସାହୁବାହୁନୀ ବାହୁନୀ କାନ୍ଦୁନି କନିଆଁ
ଶାଶୁଘର ଗଲା ବେଳେ
ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ଆଉ କୁଟୁ ନାହିଁ ଧାନ
ବସିକି ଆଗଣା ତଳେ । ୧
ଆରିସା କାକରା ଚିହ୍ନ ହଜି ଗଲା
ଆସିଲା ପିଜାର ବେଳ
ବଜାରରେ ଆଉ ଇଲିଶି ମିଳୁନି
ସବୁଠି ଚିକେନ ଝୋଳ ।୨
ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ଅବଧାନ ଛାଟ
ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ପଢା
ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଚୂଲିକି ଗଲାଣି
ବାହା ହୁଏ ଦର ବୁଢ଼ା । ୩
ବାଜୁ ନାହିଁ ଆଉ ସାହାନାଇ ଜମା
ଶୁଭୁନାହିଁ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ
ବେଦମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଅତୀତ କାହାଣୀ
କଷ୍ଟ ଏ ଜୀବନ ଅଙ୍କ । ୪
ନାହିଁ ହୁଳୁହୁଳି ଆଉ ରଜ ଦୋଳି
ପାର୍ବଣରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢା
ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ
ହେଉନି ପୁରାଣ ପଢ଼ା । ୫
ମଥାରେ ନାଉନି ସଧବା ସିନ୍ଦୂର
ହାତରେ ପିନ୍ଧୁନି ଚୁଡି
ଗୁରୁବାରେ ଖାଏ  ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରି
ପରମ୍ପରା ଗଲା ବୁଡି ।୬
କାଠ ଚୁଲି କଥା ଭୁଲିଗଲେ ସର୍ବେ
ଲୋଡାନାହିଁ କିଛି ଘଷି
ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ ମିଳୁନାହିଁ ଘରେ
କୂଅ ପାଣି ଗଲା ପଚି ।୭
ପାଟ ଲୁଗା ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ ହୋଇଗଲା
ପିନ୍ଧିଲେ ପତଳା ଶାଢ଼ୀ
ଦେଢ଼ଶୁର ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା
ଭାଇବୋହୁ ଗଲେ ହୁଡି ।୮
କଉଡ଼ି ଓ ପୁଚି କାହିଁ ଗଲେ ଲୁଚି 
ବୋହୂଚୋରି ଖେଳ କାହିଁ
ବାୟଚଢେଇର ବସା ବାନ୍ଧିବାକୁ
ତାଳ ଗଛ ଆଉ ନାହିଁ  । ୯
ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଚିଲ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ
ବଂଶ ହୋଇଗଲା ନାଶ
ଘର ଚଟିଆ ର ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ
ସମୂଳ ହେଲା ତା ଧ୍ଵଂସ । ୧୦

ଟୁକୁନା ସାହୁ
ସାନ୍ତରା ପଲ୍ଲୀ, ଗଞ୍ଜାମ