OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଜାଗର - ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଜାଗର - ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଜା: ଜାଳିଦିଅ ଗର୍ବ ଆତ୍ମ ଅହଙ୍କାର ଜାଳିଦିଅ ଭେଦଭାବ ଜାଳିଦିଅ ସ୍ବାର୍ଥ ପ୍ରତି ହୃଦୟରୁ ଜଗାଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପ ଗ: ଗୁଞ୍ଜରିତ କର ଓଁ କାର ଶବଦ୍ଦ ସନ୍ତାପିତ ହେଉ ପ୍ରାଣ ଗରିମା ବିନାଶି ମନ ସ୍ମରୁ ଶିବ ଭକ୍ତିରସେ ହୁଅ ଲୀନ..... ର: ରଜ ତମ ଗୁଣ ବରଜି ବହନ ଦେଖ ଫେଡିଣ ନୟନ ହୃଦ କପିଳାସେ ବିଜେ ମହେଶ୍ୱର ଭଜ ମନ ପଞ୍ଚାନନ..... ରଜନୀରେ ଜାଗ ସୁଚିମନ୍ତ ଚିତ୍ତେ ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ହରି-ହର ରଖିଲେ ଭକତି ପ୍ରଣତୀ ସମ୍ପାଦି ଭବୁ ତାରିବେ ଶଙ୍କର..... ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗଞ୍ଜାମ

0 Comments