ଉଚ୍ଛ୍ବାସ - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ଉଚ୍ଛ୍ବାସ - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର


ଉଚ୍ଛ୍ବାସ ଭାବାବେଗର ପରି ପ୍ରକାଶ
ସଂବେଦନ ଶୀଳତା ଏହାର ଜନନୀ
ଚିଂତନ ଶୀଳତା ଏହାର ଜନକ
ତରଂଗ ତରଂଗ ମିଶି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କଲ୍ଲୋଳ
କଲ୍ଲୋଳ କଲ୍ଲୋଳ ମିଶି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଓଂକାର
ଓଂକାର ଓଂକାର ମିଶି ସୃଷ୍ଟି କରଂତି ସ୍ବର ତାଳ
ସ୍ବର ତାଳ ହିଁ ଉଚ୍ଛ୍ବାସ ପ୍ରକାଶର
ଭାବାବେଗ ବିସ୍ତାରର ପ୍ରକୃତ ମାଧ୍ୟମ |

ସମୁଦ୍ର ତରଂଗରେ ଉଚ୍ଛ୍ବାସ ସଷ୍ଟି ହୁଏ
ପଖ୍ୟୀଂକ କାକଳିରେ ଉଚ୍ଛ୍ବାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ
ପିଲାଂକ କଳରବରେ ଉଚ୍ଛ୍ବାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ
ଗୋରୁଂକର ହଂବାଳୀରେ ଉଚ୍ଛ୍ବାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ
ଉଚ୍ଛ୍ବାସର ନାହିଁ କେବେ ଅଂତ କେବେ,
କିପରି, କେଉଁଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କହିବା କଠିନ |

ତେବେ ଭାବାବେଗକୁ ପ୍ରତିହତ କର ନାହିଁ
ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଦିଅ ତାକୁ
ପ୍ରତି ଭାବାବେଗ ମଧ୍ୟେ ରହିଛି ଲୁକ୍କାୟୀତ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଅଂଗେ ନିଭା ସତ୍ୟ |

ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର 
ଭି.ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮, ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର 
ଭୂବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧୦୨୧ 

0 Comments