ମିଛ ପରିସଂଖ୍ୟାନ - ସଲିଳ କୁମାର ସ୍ଵାଇଁ

ମିଛ ପରିସଂଖ୍ୟାନ - ସଲିଳ କୁମାର ସ୍ଵାଇଁ


ମିଛ...
କେବେ ଖୋଜିଛନ୍ତି
ମିଛର ସଂଜ୍ଞା ???
ପିଲାଏ କହିଲେ ପାପ
ବଡ କହିଲେ ଦୋଷ ।
ମିଛ କହିବାଟା
ପ୍ରେମିକ'ର ନିଶା,
ଓକିଲର ପେଶା ।
ମାଲିକ ହତିଆରଭଳି
କରେ ବ୍ୟବହାର,
ନିଜକୁ ବଂଚେଇବା ପାଇଁ
ଅଧସ୍ତନ କହେ ବାରବାର ।
ରାଜନେତାର ଏହା
ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା,
ବିବାହିତ ପୁରୁଷର
ଉତ୍ତରଜୀବିତା ।
ଅଭିଆଡା କହେ କାର୍ଯ୍ୟ
ସଂପାଦନ ପାଇଁ,
ମିଛ ବ୍ଯତିରେକ ସତ'ର
ସ୍ଥିତି କ'ଣ ନାହିଁ ???
ବଂଚିବା ଓ ବଂଚେଇବା ପାଇଁ
ବେଳେବେଳେ ମିଛ ସତେ
ଦିଏକି ସାହାରା,
ବୁଝେନା ଏ ମନ
କାରଣ,
ମିଛ ପରା ଜୀବନକୁ
କରେ ଦିଗହରା ।
ମିଛ ବିନା ପଶୁପକ୍ଷୀ
ଆନଂଦରେ ବିତାନ୍ତି ସମୟ,
ଅଧମ ମାନବ କିନ୍ତୁ
ସତ କେବେ ଲୁଚେନା ଜାଣିମଧ୍ଯ
ନିଏ କିଂପା ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ???

ସଲିଳ କୁମାର ସ୍ଵାଇଁ, ଶିକ୍ଷକ
ସୁନ୍ଦରପୁର ପ୍ର ଉ ପ୍ରା ବିଦ୍ୟାଳୟ

0 Comments