ଥୋପ - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ଥୋପ - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର


ସଂସାର  ରୂପି ସାଗରରୁ
ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ
ଏଠାରେ ପଦ ପଦ ରେ 
ଲୋଭ - ମୋହ ର
ଥୋପ ସବୁ ଝୁଲା ହୋଇଛି
ସହଜ ମୁକ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ । 
ଜଳରେ ମାଛ ପରି
ଥୋପ କୁ ନ ଚିହ୍ନି ପାରି
ଗିଳି ଦେଇ ଧରା ହୋଇ
ବରଣ କରେ ମୃତ୍ୟୁ କୁ
ସଂସାର ର ଆମେ ସବୁ
ମାୟା ମୋହ ରୂପି
ଥୋପ ସବୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି
ଗିଳି ଚାଲିଛୁ ଅହ ରହ 
ଏଥିରେ ଧରାଦେଲେ
ସହଜ ମୃତ୍ୟୁ ତ ହୁଏ ନାହିଁ
ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ
ଯାଏ ଖାଲି ମନର ଆଗ୍ରହ । 
ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବିଭିନ୍ନ ବୟସରେ
ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥୋପ ସବୁ
ସଜାଡି ରଖି ଛନ୍ତି ଭଗବାନ
ଗିଳନ୍ତି  ସଭିଁଏ
ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ଅନୁତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସଭିଁଏ
ଏ ଏକ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।
ଯେ ଥୋପ କୁ ଚିହ୍ନି ଗଲା
ନ ଗିଳି ତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା
ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି
ସବୁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଲା ।

ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର 
ଭି.ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮, ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର 
ଭୂବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧୦୨୧ 
ମୋବାଇଲ – ୯୯୩୭୨୬୮୦୧୨

0 Comments