ଅଳସି ଫୁଲ - ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି‌

ଅଳସି ଫୁଲ - ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି‌


ମଊଳା ମନର ବଊଳ ପେନ୍ଥାରେ
ଗୁନ୍ଥି ଦେଲା କିଏ ସଜ ଗଜରା
ଲିଭୁଆହିଁ ରଗଂ ଗଜରା ଫୁଲରୁ
ଗଜରା ଦେଉଛି, ଜୁଈ ଜାଈ ହେନା ମଲ୍ଲି ବାସନା |
ଚହଟ ଚନ୍ଦିନୀ, ଅଳସି ନଦୀ ସେ
ଓଠଧାରେ ତା'ର , ସରୁଆ ହସ
ମତୁଆଲା ରଗଂ ଅଳସି ଫୁଲ ଲୋ
ଦେହରେ ଚାଦର ହଳଦୀ ବେଶ   |
ପ୍ରୀତି ଫଗୁଣର ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ
ସରଳ ଅବନା ମଧୁ ମନଟିଏ
ହୃଦୟ ବଂଶୀ ସାତ ସୁରେ ବାଜେ
ମେଘ ରାଇଜର, ସିଏ ଚପଳା କିଏ ?   |
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଓଢଣି ପିନ୍ଧିଛି
ସାତ ରଗେଂ ସାତ ସପନ ନେଇ
ଅଭିମାନୀ ବଡ ଅଭିସାରିକା ମୋ
ମୋ ମନର ପୃଷ୍ଠା ପଢିଛି ସେହି   |

ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି‌
ନ'ମୌଜା, ଆଳି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
ମୋ- ୮୧୧୭୮୮୫୫୧

0 Comments