Ad

header ads

ଦଶଭୂଜା ମାଆ - ଦିପ୍ତୀଲେଖା ମିଶ୍ର


ଅବତରି ଅଛ ପୁଣ୍ୟ ଭାରତ ମାଟିରେ
ମାଆ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାରିଣୀ ,ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ
ଆସିଲୁ କାକରଭିଜା ଶରତ ସକାଳରେ
ମାଆ ଲୋ ଶିବାନୀ ,ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ॥
କିଏ କହେ ଅଷ୍ଟଭୂଜା କିଏ କହେ ଦଶଭୂଜା
ହେ ମାଆ ପୁଣ୍ଯପ୍ରଦାୟିନୀ ,ଦୁର୍ଜ୍ଜନ ସଂହାରିଣୀ
ହରଷେ  କରନ୍ତି ସର୍ବେ ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜା
ସୁଖପ୍ରଦାୟିନୀ ମାଆ ଦୁଃଖନାଶିନୀ ॥
ହିଂସାମୁକ୍ତ କରେ ଭାରତମାଆକୁ
ବିପଦନାଶିନୀ ମାଆ ଚଣ୍ଡୀମୁଣ୍ଡ ବିନାଶିନୀ
ପ୍ରାକୃୃୃୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ
ଉତ୍କଳମାଟିକୁ ମାଆ ଶକ୍ତୀପ୍ରଦାୟିନୀ ॥
କାଶତଣ୍ଡୀ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ
ଅବତରିଛ ମାଆ ଜଗଦମ୍ବେ ଶଙ୍କରଘରଣୀ
ଅମା ଅନ୍ଧାରକୁ କରେ ମାଆ ଦୂର
ଶାନ୍ତିପ୍ରଦାୟିନୀ ମାଆ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାୟିନୀ ॥
ରକ୍ଷା କର ତୋର ଭକତଗଣଙ୍କୁ
ଖଣ୍ତାଖର୍ପର ଧାରିଣୀ ମାଆ ଦୈତବିନାଶିନୀ
ସଦ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦେ ମାଆ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ
ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ ମାଆ କାତ୍ୟାୟିନୀ ॥
ବ୍ୟଭିଚାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଦେ ଦୂର
ମାଆ ତ୍ରିଶୁଳଧାରିଣୀ ଲୋ କଳୁଷନାଶିନୀ
ସକଳ କାମନା ପୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ସର୍ବଜନର
ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଗଦାପଦ୍ମ ଧାରିଣୀ ମାଆ ନାରାୟଣୀ ॥

ଦିପ୍ତୀଲେଖା ମିଶ୍ର
ବଡସାହି, ଗୋଇଲୁଣ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର - ୮୨୬୦୨୮୫୬୧୯

Post a Comment

0 Comments