ଦେଶ ସେବକ - ଆୟୁଷ ଜେନା

ଦେଶ ସେବକ - ଆୟୁଷ ଜେନା

ଝଡ଼ ,ଝଞ୍ଜା,କଣ୍ଟକିତ ବା ବନ୍ଧୁର ପଥ
ଅଟକି ନାହିଁ ମୁଁ କେବେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ
ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେ ସମର୍ପିତ
ଚରେଇବେତିର ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଗାଇ ।।

ଗୁଳି ଗୋଳା କମାଣକୁ ଖାତିର ନ କରି
ଆଗୁସାର ହୁଏ ମୁଁ ଯେ ଆଲୋକର ପଥେ
ଜୟ ଅବା ପରାଜୟ ପାଇଁ ମୁଁ ନ ଡରି
ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ସାଜେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ।।

ସିଆଚେନ ଗ୍ଲାସିଆର ଅବା କାରଗିଲ
ବରଫର ତମ୍ବୁ ଅଟେ ମୋ ପାଇଁ ସରଗ
ରାତି ପ୍ରହରାରେ ନିଜେ ହୋଇଣ ସାମିଲ
ସହିଛି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା , ପିଇଛି ଆବେଗ ।।

ସୈନିକ ଅଟଇ ମୁହିଁ ରକ୍ଷକ ଦେଶର
ସଦା ଦେଇଚାଲିଥିଵି ସେବା ନିରନ୍ତର ।।

0 Comments