ଥର ଥର ମନେ ପଡ଼େ ମୋର
ଦୁଷ୍ଟାମିରେ ଭରା ପିଲା ବେଳ,
କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ' ହସ ଖୁସି
ଧୂଳି ଖେଳ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳ !

କି'ଏ କଲା ଚୋରୀ ହୁଏ ଝୁରି
ପ୍ରଶନ୍ନତା ମୋ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ,
ଶୟନ ସପନ ଭୋଜନ ଗମନ
ନିର୍ଭୟ ସ୍ବଛନ୍ଦ ଶାନ୍ତିମୟ !

ମିଠା ମିଠା ସେଇ ଚଗଲାମି
ଅତୁଳିତ ସରାଗରେ ଭରା,
କେମିତି ପାଶୋରି ପାରିବି ମୁଁ
ସଞ୍ଚିତ ଥିବ ଜୀବନ ସାରା ।

ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁ ଭଲ ମିତ
ମିଳେ ସବୁ ଇଚ୍ଛିତ ଦରବ,
ଥିଲି କା' ଜହ୍ନ ଥିଲି କା' ତାରା
ହୁଏ ଭାରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ।

ସମୟ ସୁଅରେ ଗଲା ତ ଭାସି
ସ୍ନେହ ଶରଧାର ବାଲିଘର,
ସ୍ବାଧିନ ବିହଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲି
ନଜାଣି କି' ଏତେ ଭୟଙ୍କର ।

ଅଳ୍ପ ଦିନ ଡେଣା ମେଲି ଉଡ଼ିଲି
ସୁଖର ସୁନ୍ଦର ନଭ ତଳେ,
ଅଦିନ ଝଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲି ଲୋଟି
ଶୁଷ୍କତରୁ ପ୍ରାୟ ମରୁଥଳେ ।

ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରି
ସ୍ମୃତିଧାରେ ଖୋଜେ ପିଲାବେଳ,
ସେ' ବେଳକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୁଁ
ଅନିଶ୍ଚିତ ସ୍ବପ୍ନେ ହୋଇ ଭୋଳ ।

ହେଲେ ଉଷୁନା ଧାନ କି' ଗଜା
ହୋଇଅଛି ଅବା ହେବ କେବେ,
ଆଖିରୁ ଝରିବ ଅବିରତ ଲୁହ
ଅଫେରା ବେଳ ହସିବ ଯେବେ ।


କୁଶମେଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା