ରଥଯାତ୍ରା - ମିନାକ୍ଷୀ ପାଢୀ

ରଥଯାତ୍ରା - ମିନାକ୍ଷୀ ପାଢୀ

ଅପୂର୍ବ ସେ ରଥ,
ବିଚିତ୍ର ଏ ପଥ,
ରଥ ରଜ୍ଜୁ ଧରି ଟାଣନ୍ତି ସତତ...
ନା ରଥ, ନା ପଥ,
ନା ପ୍ରିୟ ଭକତ,
ନିଜ ରଥ ନିଜେ ଟାଣ ଜଗନ୍ନାଥ... !
ପ୍ରାଣୀ ଦେହ ରଥ,
ଧୃବ ଏଇ ସତ୍ୟ,
ସମୟପଥରେ ଗଡିଯାଏ ସେତ...,
ଭାବେ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ,
ସ୍ମାତ୍ତ, ପରମାର୍ତ୍ତ,
ରଥର ସାରଥୀ ସ୍ଵୟଂ ଉଦ୍ଭାସିତ... !
ରଥ ଅଭିମାନୀ,
ପଥ ଅଭିମାନୀ,
ଉଚ୍ଚାସନେ ଭାରି ଅଭିମାନୀ ନେତ...,
ନା ରଥ ଦେବତା,
ନା ପଥ ଦେବତା,
ସାଜଇ ଡାହୁକ ଯେଣୁ ନନ୍ଦସୂତ... !
ପାର୍ଥିବ ଏ ରଥ,
ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚଭୂତ,
ଗହଳି ଲଗାଇ ଗଡୁଥାଏ ରଥ...,
ଗଡିଯାଏ ରଥ,
ପଡିଯାଏ ରଥ,
ସେ ରଥ ଏ ରଥ ନୁହଁଇ ବିଚିତ୍ର... !


ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ପାଢୀ,
ଚିକିଟି ପେଣ୍ଠ, ଗଞ୍ଜାମ,
ମୋ- ୯୭୭୬୫୪୫୦୦୧

0 Comments