ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା - ଏଛେନ୍ ଭିଲ୍ ଖୋବ୍ ଭଲ୍ ପାଏସିଁ - ରାଜେଶ ପୂଜାରୀ

ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା - ଏଛେନ୍ ଭିଲ୍ ଖୋବ୍ ଭଲ୍ ପାଏସିଁ - ରାଜେଶ ପୂଜାରୀ

କିଏ ଜାନିଥିଲା
ଯିଏ ହିମାଲୟ ନେବାର
ଆଶଫୁଲ ଫୁଟେଇଥିଲା ମନେ
ଇ ଠୁଠା କଏଁଚି ଡୁମରି ନୁ
ପେଲଘେଇ ଦେବା ଦିନେ
ସୁରତା ପନତେ ପରଛା କଲା
ଉଜୁର ବଏଠାକେ
ଖପ୍ କଲା ଖାପି
ଅପରତେର ଅନ୍ଧାର ଝାଁପିନେ।

ହେଲେ ଏଖେଇ ପଦେ ମୋର ଭିଲ୍
ମତେ ମନା କରିଛ ସିନେ
ପାଶକେ ଯିବାକେ ତୁମର
ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ବିନା ଅରକଲେ ଯିବା ଲହଁପି
ତୁମର ନିକେ
ଭରିଦେବାକେ ମିଠା ମିଠା ଜୋସ୍
ନାଇଁ ବୁଡ଼େଇ ହୋସ୍।

ତୁମେ ଭାଏଲ୍ ସବୁ ଯିବ ଭୁଲି
ଶରାବନ ଲେଖେ ପଛେ ଭିଜମି
ବଏଶାଖ ଲେଖେ ପଛେ ଶିଝମି
ମୁଇଁ ସେ ମିଠା ସପନର ପୁଆଲ ଭାଡ଼ିକେ
ନିରାଶାର ମାଚିସ୍ ମାରି
ନାଇଁ ପାରେ ଜାଲି
କାଁଯେକି....ତମକୁ
ଏଛେନ୍ ଭିଲ୍ ଖୋବ୍ ଭଲ୍ ପାଏସିଁ
ଏତେ ସବୁ ପରେଁ ଘଲେ
ତୁମର ବଏଁଶୀ ବାଜତେକେ
ପାଏଁଝୋଲ ଛିଡ଼ବାର ତକ୍ ନାଚସିଁ।


କୁଶମେଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା

0 Comments