OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ସନ୍ଦେହ - ରବିନ୍ ଖଣ୍ଡାୟତରାୟ

ସନ୍ଦେହ - ରବିନ୍ ଖଣ୍ଡାୟତରାୟ


ରେ ମଣିଷ !
ସନ୍ଦେହ ଅଟଇ ହଳାହଳ ବିଷ ।
ଜୀବନରେ ଯେବେ ଛାଡ଼ି ନ ପାରିଲୁ,
ମରଣ ଯାଏରେ ଲଭିବୁ କ୍ଳେଶ ॥୦॥
ରେ ମଣିଷ !
ସନ୍ଦେହ ଅଟଇ ହଳାହଳ ବିଷ...
ବୁନ୍ଦାଏ ବିଷରେ ଗୋଟିଏ ମରଣ,
ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ମାରେ କୋଟି ମନ ।
ତା’ଭିତରେ ଥାଇ ନିଜେ ମରୁଥାଇ,
ଗାଳିବା ଆଗରୁ ଅନ୍ୟକୁ ବିଷ ॥୧॥
ରେ ମଣିଷ !
ସନ୍ଦେହ ଅଟଇ ହଳାହଳ ବିଷ....
ଶବ ସିନା ଜଳେ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ,
ଜୀବ କୁହୁଳଇ ସନ୍ଦେହ ଧୁଆଁରେ ।
ଜଳିପାରେ ନାହିଁ ମରି ପାରେ ନାହିଁ,
ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ ଦୁଃଖରେ ଶେଷ ॥୨॥
ରେ ମଣିଷ !
ସନ୍ଦେହ ଅଟଇ ହଳାହଳ ବିଷ...

ରବିନ୍ ଖଣ୍ଡାୟତରାୟ
ପୁରୁଣାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର
ମୋ.-୯୭୭୬୬୯୨୨୦୭

0 Comments