OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଫଗୁଣ ପୀରତି - ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା

ଫଗୁଣ ପୀରତି - ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା


ଦେଖ ଆନନ୍ଦେ ଅବନୀ
ଖିଲି ଖିଲି ହେଇ ହସୁଛି
ଏ ଫଗୁଣଟା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସାଥେ
ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଆସୁଛି
ସାଥିରେ ଆଣିଛି ଭିନ୍ନ କିସମର ରଙ୍ଗ
କାଳେ ଫଗୁଣଟା ବୋଳିଦେବ 
ସଭିଙ୍କ ମନରେ ପିରତି ଓ ପ୍ରେମ
ରଙ୍ଗୀନ ହେବ ବକ୍ଷର କୋଠରୀ 
ଚିତ୍ତେ ଭରିବ ଯେ ପବିତ୍ରତା
ଖାସ୍ ଏଇ ଫଗୁଣଟା ପିରତିର ସଖା
ରହି ପାରେନାହିଁ ଛାଡି
କିଏ କାହା ବିନା
ଯେମିତି ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ବିଗ୍ରହରେ 
ଦୁଇଗୋଟି ଆତ୍ମା 
ଜଣକ ପାଇଁ ଯେମିତି 
ଜଣେ ଅସ୍ତବ୍ଯସ୍ତ , 
ଫଗୁଣଟା ରଙ୍ଗଭେଦ ଦେଖେ ନାହିଁ ଜମା
ଲଗାଏ ସେ ରଙ୍ଗ ଓ ଅବିର
କାହା ଦେହେ ଲଗାଏ ସେ ଲାଲ୍, ନୀଳ ରଙ୍ଗ
ଆଉ କାହା ଦେହେ ଲଗାଏ ସେ 
ଛିଟା ଛିଟା ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗ, 
ସେ ରଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ତ ଛଳନା
ଫଗୁଣଟା କେଡେ ଆନମନା
ପିରତିର ରଙ୍ଗ ଛିଟା ବୋଳେ ପୁଣି
ପୁଷ୍ପ ଠୁ ପତର
ପ୍ରକୃତିଟା ଦିଶେ ଆହା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର, 
ଲାଗିଲେ ଫଗୁଣେ ଫଗୁ
କହେ କଥା ପୁଷ୍ପ
ନାଚେ ପୁଣି ସମୀର
ମିଠା ମିଠା ଭାଷାରେ 
ଫଗୁଣଟା କରିନିଏ ନିଜର
ଏ ଫଗୁ ମିଶା ଫଗୁଣଟା
ସାତରଙ୍ଗ ସମ୍ଭାର l

ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା
ହାଟସିଂହାପୁର, ଯାଜପୁର 
ମୋ - ୮୮୭୨୯୦୭୦୮୬

2 Comments

ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ତାହାର ପାଠକ ପାଠିକା ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସର୍ବଦା ଗଠନମୂଳକ ମତାମତ ଆଶା କରିଥାଏ । ଯାହାକି ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ । ଯଦି ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଟି ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଗୁଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।