OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ପ୍ରତିଶୋଧ - ବାମନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ

ପ୍ରତିଶୋଧ - ବାମନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ


ଆଖିରୁ ମୋ ଆଜି ଲୁହ ଝରୁନାହିଁ
ଝରୁଛି ତତଲା ଲହୁ।
ରହିଯା ଦି ଦଣ୍ଡ ପାପିଷ୍ଠ ଦୁର୍ଦଣ୍ଡ
ଅବସାଦ ନିଶି ପାହୁ।।
ଅଗ୍ନି ବର୍ଷିବ କାଲି ର ସକାଳ
ଜାଳିବ ତୋର ଅସ୍ତିତ୍ବ।
ଧାରା ଧାମୁ ଲୁପ୍ତ ହେବ ତୋର ନାମ
ଖୋଜୁ ଥିବୁ ମାନଚିତ୍ର।।
ହୃଦୟେ ହୃଦୟେ ରଣ ର ଦୁନ୍ଦୁଭି
ବାଜି ଉଠିଲାଣି ଘନ।
ଟକ ମକ ହୋଇ ଜଳୁଛି ରକତ
ବାହୁ ରେ ବହୁ କମ୍ପନ।।
ମା ଛାତି କ୍ଷୀର ଜବାବ ମାଗୁଛି
ହୁଙ୍କାର ମାରେ ପୌରୁଷ।
ନାଗ ସାପ ଲାଞ୍ଜେ ହାତ ମାରିଛୁ ରେ
ପିଇବୁ ଦଂଶନ ବିଷ।।
ଜଳିବ ତୋ ଆଡ୍ଡା ଜଳିବ ଆଖାଡା
ତାଣ୍ଡବ ର ଆବିର୍ଭାବ।
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରଖର ଅନଳେ
ଖର୍ବ ହେବ ତୋର ଗର୍ବ।।
ଧ୍ବଂସର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ
ବିନାଶ ରେ ହେବ ଶେଷ।
ନାଡୀ କୁ ଚିପୁଡି ନିଗାଡିବୁ ରକ୍ତ
ଧିକ ରେ ତୁ କାପୁରୁଷ।।
ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ର ଅଗ୍ନି ଶିଖା ଜଳେ
ଜାଳିବ ତୋ ଦେଶ ଛାର।
ହେଜିଥା ପାପିଷ୍ଠ ଭାରତ ମୁଁ ମୋର
ହୁଙ୍କାର ପଥର ଗାର।।
ଓଲଟା ଗଣତି କରୁଥା ପାମର
ଦିନ ସରିଲାଣି ତୋର।
ଜଗତ ଦେଖିବ ବିସ୍ଫାରିତ ନେତ୍ରେ
ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାରତ ର।।

Baman Chandra Dixit
Suryamani Villa, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh

0 Comments