OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଅନେକ ଖୋଜିଛି - ଦୀପ୍ତିଲେଖା ମିଶ୍ର

ଅନେକ ଖୋଜିଛି - ଦୀପ୍ତିଲେଖା ମିଶ୍ର


ଖୋଜି ଖୋଜି ହେଲିଣି ନୟାନ୍ତ
ମୋର ସେ ପ୍ରେମିକକୁ କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ
ଘରର ବାରିରୁ ଦାଣ୍ଡ ଯାଏଁ
ରାସ୍ତାରୁ ନଦୀ ଯାଏଁ
ନଦୀରୁ ପାହାଡ ଯାଏଁ
ପାହାଡରୁ ସରଗ ଯାଏଁ
ତଥାପି କେଉଁଠି ପାଉନାହିଁ ।

ପ୍ରକୄତିର ଲୋଭରେ ପଡିଗଲା
ନା କେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ପଛରେ
ନା କେଉଁ ବସ୍ତୁ ସହ ମଜିଗଲା
ନା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ହଜିଗଲା ।

ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଅ
ଆଜି ବି ମୋ ହୄଦୟରେ ଅଛ
ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛ
ମୋ ସପନରେ ନୀତି ଆସୁଛ ।

ଦୀପ୍ତିଲେଖା ମିଶ୍ର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ

0 Comments