ଚାରି ପଟେ ଲୋକ ରୁହଂତୁ ଏମିତି
ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆନଂଦରେ ଥାଂତି
ତାଂକରି ଆନଂଦରେ ହେବା ଆନଂଦିତ
ତାଂକ ସାହାଯ୍ୟ ରେ ହେବା ବଳବଂତ
ବିଶ୍ବାସ କରିବା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଂକୁ
ପରସ୍ପର ର ରଖ୍ୟା କରିବା ସମ୍ମାନ କୁ
ଏପରି ଯଦି ହୋଇ ପାରଂତା ସଂଭବ
ପୁରି ଉଠଂତା ସଂସାର ରେ ବୈଭବ |

ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର
ଭି.ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮ ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର, ଭୂବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧୦୨୧