ହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

• ଆହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଗଦାମ୍ବୁଜ ଶଂଖ ଚକ୍ର ଧାରି
• ସୁପର୍ଣ୍ଣ ଆସନ, ଚାରୁ ଶ୍ୟାମଳ ବିମଳ କାନ୍ତି ବିଭାସେ, ମଞ୍ଜୁଳ ଶିଖିପୁଛ୍ଛ ଚୁଳ
• ବନ୍ଦଇ ମନ୍ଦରଧର,ଶୈ।ରି,ବଂଶୀଧାରି ଆହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରି ।।

• ନିଃସହାୟ ନିଃସଙ୍ଗ ଏ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେ ବିକଳେ ଜଳେ ଜୀବନ ପଡି ଦୁଃଖାନଳେ
• ପର କରି ନରହରି ଦୂରେ ଦିଅ ଠେଲି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି କି କରୁଛ ଏଭଳି
• ତଥାପି ଡାକଇ ରଙ୍ଗାପଦେ ଲୟକରି ଆହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରି ।।

• ପାର୍ଥିବ ସଂସାରେ ବିଷ ବିଷୟାରେ ଭୋଳା ସହସ୍ର ଫଣୀ ଦଂଶନ ସମ ସହେ ଜ୍ବାଳା
• ରାହୁଗ୍ରାସେ ଯଥା ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଶଇ ମଳିନ ଶୀଶିର ପାତେ ଯେସନେ ଲୁଚଇ ନଳୀନ
• ତୁମ ବିନା ଦରଶନେ ହେଉଛି ସେପରି ଆହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରି ।।

• ତୁମେ ଦୟାର ସାଗର ଦୟାନିଧି ନାମ ପତିତ ତାରଣେ ନାମ ପତିତପାବନ
• ସହନଶୀଳତା ପଣେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଛନ ଦୁଃଖୀ ଜନର ସଂଗାତ ହେ ରମାରମଣ
• ନିରତେ ଯାପଇ ଦିନ ତୁମକୁ ସୁମରି ଆହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରି ।।

• ସୁଷ୍କ ସଲିଳେ ସରସୀ ପରାୟ ବିଦିର୍ଣ୍ଣ- ହୁଏ,ତମ-ମୟ ଦେଖ ହେଲାଣି ଜୀବନ
• ମଉଳା ବାସି-ସୁମନ ସମାନ ଏ ମନ ବିଷାଦେ କଟଇ ତବ ବିହୁନେ ମୋ ଦିନ
• କି ଦୋଷେ ଦଣ୍ଡୁଛ କିବା ଦୋଷ ଦଇତାରି ଆହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରି ।।

• ତୁମ ନାମ ଗୁଣ ସୁଧା ସାଗର ଲହରୀ ଏ ଜୀବନ ମନ ନିଏ ନିମଜ୍ଜିତ କରି
• ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ତୁମେ ରବି କର ମୋ ଚିତ୍ତକୁ ଭକ୍ତି,ପ୍ରେମେ କରହେ ବିଭୋର
• ଜୀବ ଛାଡିଯାଉ ଛନ୍ଦା ପଦକୁ ସୁମରି ଆହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରି ।।
କବି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର , ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି , ଖୋର୍ଦ୍ଧା

0 Comments