ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର - ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା

ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର - ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା

କେଡ଼େ ସରାଗରେ ନୂଆ ଖାଇ ଆସିଛି
ସାରା ରାଇଜ ଖୁସିରେ ହସୁଛି , ମହାନଦୀ କୂଳରେ ମା ମୋର ବସିଛି
ମା ସମାଲାଇ ମୁରୁକି ହସୁଛି , ..।
ନୂଆ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାଜି ଥାଉ ନୂଆ ଧାନ
ଚୁଡ଼ା ଗୁଜୁରାତି ହୁଏ ମିଶ୍ରଣ ,
ଭକତ କରନ୍ତି ମନ୍ଦିରେ ସମର୍ପଣ
ଗଣ ପର୍ବେ ପ୍ରସାଦ ନବ ଅନ୍ନ ..।
ବନଧୁ ପରିଜନ ସଭିଏଁ ଆସନ୍ତି
ହସି ଉଠେ ଗ୍ରାମ ହସେ ସହର ,
ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ପାଳୁ ଗଣ ପରବ
ଅଗ୍ରଜଙ୍କୁ କରିଥାଉ ଜୁହାର ..।
ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ,ଗୀତ ତାଳେ ତାଳେ
ପାନ ଖାଇଥାଉ ମନ ଖୁସିରେ ,
ରସରକେଲିର ସ୍ୱର ବାଜେ ମାଦଳେ
ଆ ଗୋ ବାବୁ ନାଚିବୁ ଆମରି ମେଳେ ..।
ମନେ ରଖିଥା ମିତ ,କଥାଟି ସଙ୍ଗାତ
ଆସିଅଛି ନୂଆ ଖାଇ ତିହାର ,
ବରଷକେ ଥରେ ପାଳୁ ଗଣ ପରବ
କରୁଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୁହାର ..।।


ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା,
ବାଲିଝରୀ, ନରସିଂହପୁର, କଟକ, ମୋ-୮୦୧୮୫୨୬୫୩୬

0 Comments