OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରାବଣ - ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଧାନ

ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରାବଣ - ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଧାନ

ମେଘ ଢାଙ୍କିଥିଲା ନୀଳ ଆକାଶକୁ
ଶ୍ରାବଣର ଆଗମନେ
ବିରହ ନିଆଁରେ ଯାଉଥିଲି ଜଳି
ସତେ କିବା ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ।।
ମନେଅଛି ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ଭିଜି
କେଉଁ ଏକ ଶ୍ରାବଣରେ
ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ ନିରୋଳା ରାସ୍ତାର
ସୀମାହୀନ ଦିଗନ୍ତରେ ।।
ଅବେଳରେ ଆସି ଶ୍ରାବଣ ଢାଳିଲା
ପ୍ରଣୟର ମିଠାମହୁ
ମନ ଚାହୁଁଥିଲା ନ ଫେରୁ ବରଷା
ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ରହୁ ।।
ଓଠରେ ତୁମର ଲୁଚି ରହିଥିଲା
କେତେ ଯେ ଅକୁହା କଥା
ଛାତି ସ୍ପନ୍ଦନର ବଢ଼ୁଥିଲା ବେଗ
ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ନୀରବତା ।।
ନିଆରା ଥିଲା ସେ ମିଠା ଅନୁଭୂତି
ଖେଳୁଥିଲା ଶିହରଣ
ଯାଦୁଥିଲା କିବା ତୁମ ମୃଦୁ ସ୍ପର୍ଷେ
ହୋଇଥିଲି ସମ୍ମୋହନ ।।
ଗୋଟେ ଛତା ତଳେ ଅଧାଭିଜା ଦେହ
ମନ ବି ତ ଥିଲା ଓଦା
ମେଘ ଫେରିଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆଙ୍କି
ରଖିଦେଇ ପ୍ରେମ ଅଧା ।।




ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଧାନ,
ଗ୍ରାମ -ବୁରୋମୁଣ୍ଡା, ଥାନା-ଗାଇସିଲାଟ, ଜିଲ୍ଳା-ବରଗଡ, ମୋ-୯୯୩୭୭୪୫୪୯୭

0 Comments