OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ବର୍ଷା ଆଉ ଭାବନା - ଶିବ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର

ବର୍ଷା ଆଉ ଭାବନା - ଶିବ ଚରଣ ମହାପାତ୍ରବିଜନ ବେଳା ରେ ସୁପ୍ତ ନିରୋଳା ରେ
ତୁମେ ଆସ ମୋର ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ ରେ
ଖେଳୁଥାଅ ଦୁହେଁ ନିଜ ଅଗଣା ରେ
ତଥାପି ମୁଁ ଭିଜେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ...

ଓଦା କରେ ଜଣେ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ
ଆଉ ଜଣେ ଭିଜେ ଚୌହଦୀ ଉପରେ
ଘର ଅଗଣା ଠୁ ମନ ଥାଏ ଦୂରେ
ତଥାପି ମୁଁ ଭିଜେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ...

ମେଘ ବାଦଲ ର ନୀଳ କନ୍ଦର ରେ
ରଚୁଥାଏ ପ୍ରିତି ଆପଣା ଅନ୍ତରେ
ଆଉ ଜଣେ ହୃଦ କଦମ୍ବ ରୁ ଝରେ
ତଥାପି ମୁଁ ଭିଜେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ...

ତା ମିଠା ଚୁମ୍ବନ ଅବଶ ଶରୀରେ
ମରଣେ ପୀୟୂଷ ସତେ କିବା ଭରେ
ଆରକ ତୃପ୍ତି ର ନକଲ ଉତାରେ
ତଥାପି ମୁଁ ଭିଜେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ...

ସାତ ସାଗର କୁ ଜଣେ ତୋଳିପାରେ
ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୁ ଜଣେ ଆଙ୍କି ପାରେ
ଦୁହେଁ ରାଜପୁତ ନିଜ ରାଇଜ ରେ
ତଥାପି ମୁଁ ଭିଜେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ...

ଜଣେ ଛୁଇଁଦେଲେ ମାଟି ହସି ପାରେ
ଆରକ ପରଶେ ଆତ୍ମା ପୁନଃ ଫେରେ
ଲାଗନ୍ତି ସମାନ ଫରକ ଅନ୍ତରେ
ତଥାପି ମୁଁ ଭିଜେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ...

ତୃଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯିଏ ଦୁନିଆ ସଜାଡେ
ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସାରା ସଂସାର ଉଜାଡେ
ସେ ଭାବେ ଅନ୍ୟଟି ବନ୍ଧା ପଞ୍ଜୁରୀ ରେ
ତଥାପି ମୁଁ ଭିଜେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ...

ଡଙ୍ଗା ବୋହୁଥାଏ ଚହଲା ପାଣିରେ
ଆଖି ପରିଧି ର ନଜର ସେପାରେ
କେବେକେବେ ଭାସେ ଚେତନା ସାଗରେ
ତଥାପି ମୁଁ ଭିଜେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ...

ଆଶା ଆସୁମାରି ଫୁଲ ଫୁଟି ଝରେ
ଅସ୍ନିଗ୍ଧ ହୃଦୟ ପାଷାଣ ଛାତି ରେ
ଅଭିସାର ରଚେ ଅଦିନେ ଅବେଳେ
ତଥାପି ମୁଁ ଭିଜେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ...

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×
ଶିବ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର
ଚକ୍ରଧରପୁର କେନ୍ଦୁଝର 

0 Comments