OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ନାରୀ - ଏ ପି ଶୁଭକାନ୍ତ

ନାରୀ - ଏ ପି ଶୁଭକାନ୍ତ


ମୁଁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ନାରୀ ।

କେବେ ଝିଅ କେବେ ଭଉଣୀ
ପୁଣି କେବେ ପତ୍ନୀ ସାଜି ଆସିଛି ଘରକୁ ପର କରି
ମୁଁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ନାରୀ ।

କେବେ ପ୍ରେମ ନାମେ କେବେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ
ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅସଦାଚରଣ କରି
ମୁଁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ନାରୀ ।

କେବେ ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ କେବେ ମାତୃ ଗର୍ଭେ
ଏ ସମାଜ ଦିଏ ମୋତେ ମାରି
ମୁଁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ନାରୀ ।

ରାମାୟଣ ଅପହରଣ ମହାଭାରତ ବସ୍ତ୍ରହରଣ
ପ୍ରତିଯୁଗେ ରହିଥାନ୍ତି ଦୂରାଚାରୀ
ମୁଁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ନାରୀ ।

ପାପନାଶ ପାଇଁ ଏ ଧରାଧାମରେ
ଦେବୀ ରୂପେ ଆସିଛି ମୁଁ ଅବତରି
ମୁଁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ନାରୀ ।

ଭାବିବନି କେବେ ତୁଛ ବୋଲି ମୋତେ
ମୋ ବିନା ଏ ସୃଷ୍ଟି ଶୂନ୍ୟ ପରି
ମୁଁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ନାରୀ ।

ଟିକିଏ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ
ସମାଜ ଆଗରେ କରେ ଗୁହାରୀ
ମୁଁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ନାରୀ ।

ଏ ପି ଶୁଭକାନ୍ତ
ହରିପୁର ଖଡ଼ିଆଙ୍ଗ, ଯାଜପୁର - ୭୫୫୦୪୯
ମୋ - ୮୨୮୦୧୩୦୬୦୫

0 Comments