OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ମୁଁ ଗଲା ପରେ - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ମୁଁ ଗଲା ପରେ - ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର

ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତୁମ ଲୁହ ଭିଜା ଆଖି
ତାହା ମୁଁ ପାରିବିନି ଦେଖି
ଏବେ କାହିଁକି ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ ରଖି ?
ଶବ ଉପରେ ଫୁଲମାଳ ଥିବ ରଖି
ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାରିବିନି ଦେଖି
ଏବେ କାହିଁକି ଫୁଲକୁ କରୁନ ସାଖି ?
ତୁମେ କରିବ ବର୍ଷା ପ୍ରଶଂସା ର ବାଣୀ
ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାରିବିନି ଶୁଣି
ଏବେ କାହିଁକି ପ୍ରଶଂସା ରୁ କରୁଛ ରୁଣୀ ?
ଭୁଲି ଯିବ ତୁମେ ମୋର ସବୁ ଭୁଲକୁ
ମୁଁ ପାଇବିନି ଜାଣି ପାରିବାକୁ
ତେବେ ଏବେ ଠାରୁ ଭୁଲୁନ ମୋ ଭୁଲକୁ ?
ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତି କରିବ ଅନୁଭବ
ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାଇବିନି କିଛି ଅନୁଭବ
ଏବେ ଠାରୁ ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତି କର ଅନୁଭବ !
ସେତେବେଳେ ଇଛ୍ଛା ହେବ ଜାଗ୍ରତ
ଭଲା ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଥାନ୍ତ !
ଏବେ ହେଲେ କଟାଅ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ସହିତ ?
ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତୁମେ ଆସିବ ମୋ ଘରକୁ
ଅଶୃପୂର୍ଣ ସମବେଦନା ଜଣାଇବାକୁ
ଏବେ ହେଲେ ଥରେ ଆସନ୍ତ ମୋ ଘରକୁ ?


ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର
ଭି.ଆଇ.ଏମ. - ୨୬୮ ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର, ଭୂବନେଶ୍ୱର - ୭୫୧୦୨୧

0 Comments