Ad

header ads

Post Your Contents Onsite


Use the web form below to send contents

ଆକୃତି, ଶ୍ରୀଲିପି ଓ ଅପ୍ରାନ୍ତ ଆଦି ଲିପିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ଲେଖା ଗୁଡିକୁ ଇଉନିକୋଡ ଓଡିଆ ଲିପିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ୱେବ ଆପ୍ଲିକେସନର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ ।