Do you wish to join in BMM WhatsApp Group ?

ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ହ୍ଵାଟସଆପ ସଂଘରେ ଯୋଗଦାନ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ହ୍ଵାଟସଆପ ନମ୍ବରରେ ଇଂରାଜୀରେ "BMMJOIN" ଲେଖି ପଠାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ସଦସ୍ୟତାକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ହେବୁ ।


Write message BMMJOIN

Send to WhatsApp Nos. 9861616126 / 8249792904 / 8018646704