OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ମୋ ମନର ଅବଶୋଷ - ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ତ୍ରିପାଠୀ

ମୋ ମନର ଅବଶୋଷ - ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ତ୍ରିପାଠୀ

ସମୟ ସାଥୀରେ ଚାଲିଯିବି ଦୂରେ
ଏ ଜୀବନ ହେବ ଶେଷ
କେହି ନଜାଣିଲେ ତୁତ ଜାଣିବୁ
ମୋ ମନର ଅବଶୋଷ ।

ମିଛ ହସ ପଛେ ଲୁଚିରହିଥିବା
ମୋ ଆଖିର ଯେତେ ଲୁହ
ତୁ ଗଲା ପରେବି ଏଯାଏଁ ତୁଟିନି
ମଉଳା ମନର ମୋହ ।

ଫୁଲେଇଲୋ ତୋର ପଦିଏ କଥାରେ
ସବୁ ହେଲା ସର୍ବନାଶ
କେହି ନଜାଣିଲେ ତୁତ ଜାଣିବୁ
ମୋ ମନର ଅବଶୋଷ - - - - -

ଦରପୋଡା ମନ ହଜିଲା ସପନ
ମୋତେ ନିତି ଜାଳୁଥିବ
ସେଇ ଦହନରୁ ମୁକତି ପାଇବି
ଦେହ ଯେବେ ଜଳିଯିବ ।

ମିଠା ହସ ହସି ଆଲୋ ବାରମାସି
ଦେଇଗଲୁ ମୋତେ ବିଷ
କେହି ନଜାଣିଲେ ତୁତ ଜାଣିବୁ
ମୋ ମନର ଅବଶୋଷ - - - - -

Writer's Details: ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ତ୍ରିପାଠୀ
Content Category:
Submission Date: May 27, 2019

0 Comments