ମାଆର ପଣତକାନି - ରାକେଶ ସାହୁ

ମାଆର ପଣତକାନି - ରାକେଶ ସାହୁମାଆ ତୋର ସେଇ ପଣତକାନି
ଖରା ବରଷାର ନଥାଏ ଗ୍ଲାନି

ସ୍ନେହ ମମତାର ଭରା ସେ ସ୍ଥାନ
ମୁହଁ ପୋଛିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ମନ

ଯଦି ହେଉଥାଏ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ
ଖୋଜିବା ପିଲାର ସାରିଯାଏ ବେଳ

ମାରିବାକୁ ଯଦି କେହି ଗୋଡାଏ
ସରଣ ପଶିଲେ ଆଉ କେ ଯାଏ

ହାତ ପୋଛିବାକୁ ଯେବେ ମୁଁ ଚାହେଁ
ପଣତକାନିଟି ମାଆ ବଢାଏ

ଝାଳ ହୋଇ ଯେବେ ଘରକୁ ଫେରେ
ପୋଛିଦିଏ ମୁହଁ ସେ ତର ବରେ

ସ୍ନେହର ପରସେ ହୃଦୟରୁ କୁହେ
କଳା ପଡି ଯାଇଛୁରେ ତୁ

ଯେତେବେଳେ ଆସେ କିଛି ବିପଦ
ଘୋଡାଇଦେଲେ ମାଆ ଯାଏ ସବୁ 

Writer's Details: ରାକେଶ ସାହୁ
Content Category:
Submission Date: May 27, 2019

0 Comments