OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ମାଆର ପଣତକାନି - ରାକେଶ ସାହୁ

ମାଆର ପଣତକାନି - ରାକେଶ ସାହୁମାଆ ତୋର ସେଇ ପଣତକାନି
ଖରା ବରଷାର ନଥାଏ ଗ୍ଲାନି

ସ୍ନେହ ମମତାର ଭରା ସେ ସ୍ଥାନ
ମୁହଁ ପୋଛିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ମନ

ଯଦି ହେଉଥାଏ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ
ଖୋଜିବା ପିଲାର ସାରିଯାଏ ବେଳ

ମାରିବାକୁ ଯଦି କେହି ଗୋଡାଏ
ସରଣ ପଶିଲେ ଆଉ କେ ଯାଏ

ହାତ ପୋଛିବାକୁ ଯେବେ ମୁଁ ଚାହେଁ
ପଣତକାନିଟି ମାଆ ବଢାଏ

ଝାଳ ହୋଇ ଯେବେ ଘରକୁ ଫେରେ
ପୋଛିଦିଏ ମୁହଁ ସେ ତର ବରେ

ସ୍ନେହର ପରସେ ହୃଦୟରୁ କୁହେ
କଳା ପଡି ଯାଇଛୁରେ ତୁ

ଯେତେବେଳେ ଆସେ କିଛି ବିପଦ
ଘୋଡାଇଦେଲେ ମାଆ ଯାଏ ସବୁ 

Writer's Details: ରାକେଶ ସାହୁ
Content Category:
Submission Date: May 27, 2019

0 Comments