ଘର ଢିଙ୍କି ଯେବେ କୁମ୍ଭୀର ହୋଇବ
କାହାକୁ କହିବ ଦୁଃଖ
ଗୋଡାଇ ଖାଇବ ଉଦର ଭରିବ
ପେଟରେ ରଖିଣ ଭୋକ।।
ଆପଣା ଲୋକ ସେ ଶତୃ ପୁଣି ହେଲେ
କେଉଁଠି ଆଉ ଶରଣ
ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଯାହାକୁ ମଣଇ
ଘରେ ଲାଗି ଯାଏ ଘୁଣ।। 

Writer's Details: ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ
Content Category:
Submission Date: Jun 15, 2019