OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ସମୟ - ମହେଶ୍ୱର ଦାଶ

ସମୟ - ମହେଶ୍ୱର ଦାଶସମୟର ସ୍ରୋତ ବହେ ଅବିରତ 
ନୁହେଁ ସେ ଅପେକ୍ଷାରତ
ନ ପାରିଲେ ଚାଳି ଜୀବନ ତା ସାଥେ
ହେବାକୁ ପଡେ ଅନୁତପ୍ତ
ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲେ ଜୀବନେ
ସଫଳତା ଚୁମେ ପାଦ
ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ମୂଲ୍ୟ ଟି ତାହାର
ଜୀବନେ ଭରେ ଅବସାଦ
ସମୟ ଅଟଇ ବଡ ବଳବାନ
ତା ସମ୍ମୁଖେ ସର୍ବେ ହୀନ
ନିମିଷକେ କରେ ଚୁର୍ଣ ଅଭିମାନ
ଲୁଟିନିଏ ଧନ ଜନ ଯଉବନ
ସମୟର ବେଗ ଲାଗେ ପ୍ରଖର
ସୁଖେ ବିତୁଥିଲେ ଦିନ
ବେଗଟି ତାହାର ଲାଗେ ମନ୍ଥର
ଦୁଃଖେ କଟୁଥିଲେ ଜୀବନ

Writer's Details: ମହେଶ୍ୱର ଦାଶ
ନରସିଂହପୁର ଶାସନ, କେନ୍ଦୁଝର
Content Category:
Submission Date: May 21, 2019

0 Comments