OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଏକାନ୍ତେ ସେଦିନ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ଏକାନ୍ତେ ସେଦିନ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ଶଶଧର ଯେହ୍ନେ
ଭଲପାଏ ଜଳେ
କୁମୁଦିନୀ ହସୁଥିଲେ
ଅରୁଣ କିରଣ
ପରସେ ଯେମିତି
ସରସୀ ପଦୁଅଁ ଫୁଲେ    ।।
ମଳୟ ଲହରେ
ଚୋରୀ କରେ ଯଥା
ବଉଳ, ବକୁଳ ବାଶ
ପ୍ରିତୀ ପ୍ରଣୟିନୀ
ସଜନୀ ରଖିଛି ମନେ         
ସେହି ଅଭିଳାସ    ।।
ଫଗୁଣ ର ଫଗୁ
ବୋଳା ରଙ୍ଗରେ
କୃଷ୍ଣ ଚୁଡାର ଫୁଲେ
ସୁନାରୀ କୁସୁମ 
ହଳଦୀ ରଙ୍ଗିଆ
ଚହଟା ଚାନ୍ଦୁଆ ତଳେ    ।।
ନିଘୋଡ ରାତିର
କାଳା ଅନ୍ଧାରେ।   
ରୂପା ଜହ୍ନ ର ରୋଷଣୀ
ଅବୋଧ ମନକୁ
ତୋ ସ୍ନେହ,ସରାଗ
ଆନମନା କରେ ସଜନୀ    ।।
ବସନ୍ତ ଆସିଲେ
ମଳୟ ଯେପରି
ମନ୍ଦମନ୍ଦ ହୋଇ ବହେ
କୋଇଲି ଯେପରି
ପଞ୍ଚମ ତାନରେ        
ପତ୍ର ଗହଳରୁ ଗାଏ  ।।
ଆମ୍ଵ ବଉଳିଲେ
ମହକ ମଧୂର
ମହୁମାଛି ଗାଏ ଗୀତ
ମଧୂମାସ ମଧୂ 
ପ୍ରଣୟ ର ରୁତୁ
ବାଜେ ମଙ୍ଗଳ ସଙ୍ଗୀତ  ।। 

0 Comments