ଏଇତ ଜୀବନ ନାଟକ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ଏଇତ ଜୀବନ ନାଟକ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ଏଇତ ଜୀବନ ନାଟକ
    କ୍ଷଣକ୍ଷଣକେ ଆନ
କିଏସେ ନାୟୀକା,ନାୟକ
    କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ  ।।

କିଏସେ ଦର୍ଶକ ଦେଖଇ
     ବସି ମଞ୍ଚ ଭିତରେ
ଅଭିନୟ କିଏ କରଇ
       କେଉଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ  ।।

ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳକ କିଏସେ
      ସେହି ମହାନାୟକ
ଅଭିନିତ ହୁଏ ସଂସାରେ
     କହ କେଉଁ ନାଟକ  ।।

କିଏ ଜାଳେ ଷଠୀ ମନ୍ଦିରେ
     ବସି ଏନ୍ତୁଡି ନିଆଁ
କିଏ ଜଳେ ଚିତା ଯୁଇରେ
      ଅଭିନବ ଦୁନିଆଁ   ।।

ଅଭିନବ ରଙ୍ଗ ଭୂଇଁରେ
        ଅଭିନବ ନାଟକ 
ମାୟା ମମତାର ବନ୍ଧନେ
      ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଅନେକ   ।।

କେବେ ଅଭିନିତ ହୁଅଇ
       ଯବନିକା ପତନ
କେବେହେବ କହିନୁହଇ
       କାର କେବେ ପ୍ରସ୍ଥାନ   ।।

ମହାନାୟକ ସେ ଦଇବ
         ଅଭିନବ ନିୟମ
ଏଇତ ଜୀବନ ନାଟକ
     କ୍ଷଣକ୍ଷଣକେ ଆନ  ।।

0 Comments