OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ଅବୁଝା ମନକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନି - ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବେହେରା

ଅବୁଝା ମନକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନି - ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବେହେରା

ମନ ମୋର ଏକ ଅବୁଝା ନଈ
ଧିରେ ଧିରେ ଯାଏ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ।

ଅବୁଝା ମନକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନି
କେବେସେ ବୁଝିବ ଜାଣି ପାରୁନି।

ନିଆଁରେ ପୋଡେନି ପବନେ ଉଡେନି
ଜଳରେ ନ ବୁଡି (ଜମା)ଆଗେଇ  ପାରେନି।

ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେତା ଆଗେ
ଖାତିରି ନକରି ଯାଏ  ସେ ବେଗେ।

ବସିବା ସ୍ଥାନରେ ନଥାଏ ସେ କେବେ
ଉଡୁଥାଏ ମନ ସାରା ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ।

ତୁ ସିନା ବସିଛୁ-ତୋ ବଡଦେଉଳରେ
ମୁଁ ବସି ଭାବୁଛି (ଏଠି) ତୋର ନାମକୁ ରେ।

ମୁଁ ସିନା ବସିଛି ମୋ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ
ମନ ମୋର ଅଛି ତୋ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ।

ଅତି ଅବୁଝା  ଏ ମନଟି ମୋହର
କେମିତି ବୁଝିବ  ତୁ କହ ଏଥର ।

ଦରଶନ ପାଇ ଦେଇ ଥଆନ୍ତି ବୁଝାଇ
 ଆନନ୍ଦରେ ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି ମୁଁ ବାଇ।

ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବୁଝୁ ନାହିଁ ସେତ
କହୁଛି ମୋତେ (ତୁ) ରୋକି  ପାରିବୁନି ସତ ।

ଭାରି ଅମାନିଆରେ କାଳିଆ ସୁନା
ଅବୁଝା ମନକୁ ଆଜି ବୁଝାଇ ପାରେନ।

ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବେହେରା
ଆଳଦା, ଖଇରା, ବାଲେଶ୍ବର, ମୋ-୯୮୫୩୧୪୨୫୧୦

0 Comments