OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ତୋ ବିନା - ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ

ତୋ ବିନା - ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଶୀତଯାଇ ଯେବେ ବସନ୍ତ ଆଇଲା 
    କୋଇଲିର କୁହୁତାନେ 
ବଉଳର ବାସେ ଜଗତ ବାସିଲା 
    ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣେ 

ବସନ୍ତ ମଳୟେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟେ 
    ଉନ୍ମାଦନା ମନ ପ୍ରାଣେ 
ନିଜ ନିର୍ଜନତା ହୃଦେ ଆକୁଳତା 
     ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ଅନୁକ୍ଷଣେ

ଦୂରରେ ରହିଛି ଶରୀର ଅଥଚ 
    ମନଝୁରେ  ତୋ'ପ୍ରେମ
କି' ରହସ୍ୟ ଅଛି ତୋହରି ଛୁଆଁରେ 
      ଆନମନା କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ

ଭୁଲିଯିବି ବୋଲି କହିଦେଲି ସିନା 
    ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ ଏବେ
କ୍ଷଣିକ ଜୀବନେ ଅସଂଖ୍ୟ ସପନ 
    ଝୁଣ୍ଟେ ଖାଲି ପାଦେ ପାଦେ

0 Comments