ଶୁଷ୍କ ସେଇ ପ୍ରେମର ସାଗର - ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ତ୍ରିପାଠୀ

ଶୁଷ୍କ ସେଇ ପ୍ରେମର ସାଗର - ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ତ୍ରିପାଠୀ

ପ୍ରେମର ସାଗର ଶୁଖିଯାଏ ଏଠି
ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୂର ପାଇଁ
ପୁନେଇଁ ଚାନ୍ଦବି ହଜେ ଅନ୍ଧାରରେ
ଆଉକାହା ଦେହ ଛୁଇଁ ।

ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଅଜବ କାଇଦା
ଏଇ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ
ଅହରହ ଜଳେ ପାଗଳ ପଣରେ
ଶେଷ ଯାଏ ଭଲପାଏ ।

ଧନ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଥାଏ
ମନ ପାଖେ କିଛି ନାହିଁ
ପ୍ରେମର ସାଗର ଶୁଖିଯାଏ ଏଠି
ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୂର ପାଇଁ ।

ସେଯେଉଁ ଦୂରତା ମାପିତ ହୁଏନି
କହିବାକୁ ଲାଗେ କଷ୍ଟ
ଏ ଦେହ ଜୀବନ ମନ ଯଉବନ
ସବୁ ହେଇଯାଏ ନଷ୍ଟ ।


ଫେରିବନି ସିଏ ଜାଣିଲା ପରେବି
ବସେତାର ବାଟଚାହିଁ
ପ୍ରେମର ସାଗର ଶୁଖିଯାଏ ଏଠି
ଟୋପାଏ ସିଂଦୂର ପାଈଁ ।

Writer's Details: ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ତ୍ରିପାଠୀ
Content Category:
Submission Date: Apr 23, 2019

0 Comments