OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ମୁଁ ନିଜେ - ବଳରାମ ତରାଇ

ମୁଁ ନିଜେ - ବଳରାମ ତରାଇଅଂନ୍ଧରେ ରହି ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିନି,
ଢାଳୁଛି କେତେ ମୁଁ ଲୁହ ,
ଲୁହର ଜାତନା ଏତେ ସୁଖମୟ
ମନେ ଦିଶେ ତୁମ ମୁଁହ.....
ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଲୁହ ଶୁଖିଯାଏ ,
ନିଦ ଟିକେ ଆସିଯାଏ,
ସ୍ବପ୍ନ ଅନ୍ଧକାର ଅଲୋକଟେ ପାଇଁ ,ଚାନ୍ଦ ମୁହଁରେ ଖଜୁଥାଏ.....
ଚାନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ସେତ ଲାଜେ ଲୁଚିଗଲା
ଆସିବାକୁ ମୋର ଦେଖି,
ତାରା ଟିଏ ହୋଇ ହଜି ଯାଏ ଆଜି,
ଚାନ୍ଦକୁ ଦୂରରେ ଦେଖି.... 

Writer's Details: Balaram Tarai.
Khurdha, Phone: 9937014646
Content Category:
Submission Date: Apr 18, 2019

0 Comments