OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଚୋରା ଚଇତି ଚିତ୍ତ - ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ଚୋରା ଚଇତି ଚିତ୍ତ - ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଚୋରା ଚଇତି ର ଚଗଲା ସପନେ
ମନ୍ଦ ମଳୟର ଛୁଆଁ,
ଚହଲା ବାଦଲେ ଚାନ୍ଦ ଆଲୁଅ ରେ 
ଚାନ୍ଦିନି ଟା ଲାଗେ ନୁଆଁ. 
ଗୁଞ୍ଜନ ରଞ୍ଜିତ ଝିଙ୍କାରୀ ଝଙ୍କାର
ସପ୍ତମ ରାଗିଣୀ ସୁରେ,
କଦମ୍ବ ଗନ୍ଧ ରେ ଦମ୍ଭ ହରଇ ସେ
ଅନଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରହାରେ.
ସମ୍ମୋହନ ରଙ୍ଗେ ସମ୍ମତ ଜଗାଏ
ପନ୍ତିପନ୍ତି ଖଦ୍ୟୋତିକା,
ଯାମିନୀ ପ୍ରାନ୍ତର କାମିନୀ ମନରେ
ପ୍ରଭାତି ଉଜ୍ଜ୍ବଳେ ଦକା.
ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳତା ନେତ୍ରେ ମାଦକତା 
ମୋଦେ ମନ୍ଦେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି,
ଆତୁରେ କାତର ରମଣୀ ଅନ୍ତର
ମୋହେ ଛନ୍ଦ ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦି.
ଶିଥିଳେ ସୁତଳେ ସନ୍ତାପୀତ ଭୋଳେ
ଭାଳେ ବିହ୍ୱଳିତ ଚିତ୍ତେ,
ଉରଜ ରେ କର ଅନ୍ତରେ ଶିତ୍କାର
ବିଚାର ମନ୍ଥର ଗାତ୍ରେ.
ଚମ୍ପକ ବରନା ସମ୍ପର୍କରେ ସିନା
କମ୍ପୁଥିଲା ସାରା ଅଙ୍ଗ,
ଅଙ୍ଗୀକାର ସାରି ନିଦ୍ରା ପରିହରି 
"ସ୍ମରେ" ଭ୍ରାନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସଙ୍ଗ.
*************************
ସ୍ମରେ(ଚିନ୍ତାକରେ)
*************************
ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର 
ରଥଶର୍ମା କଲୋନୀ, କୋରାପୁଟ 
9124049129

0 Comments