OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ଭସ୍ମ ହେବ କୋପାନଳେ - ବି. ନିରୁପମା

ଭସ୍ମ ହେବ କୋପାନଳେ - ବି. ନିରୁପମା

ଏଡ଼େ ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲା କେ ଅଜ୍ଞାନ
ମୋ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ଦେଲା ନାଶି,
ସୁକୋମଳା ଅତି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ସତୀ
ଆଉ କି ମିଳିବେ ଆସି ।

କେତେ ପରକାରେ ବୁଝାଇ କହିଲି
ନ ମାନିଲେ ଦେବୀ ମନା ,
ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣେ ବାପଘର ବୋଲି
ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସିନା ।

କିଏ ସେ ପାଷଣ୍ଡ ଦେଲା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ
ଝିଙ୍ଗାସି କହିଲା ବାଣୀ ,
ମୋର ଅପମାନ ନିନ୍ଦା କଥାମାନ
ଶୁଣି ହୃଦ ହେଲା ହାଣି ।

' ଦେହଧରି ରହି ନ ପାରିବି ସହି
ଏତେ ନିନ୍ଦା ପରିହାସ ',
କହି ମହାସତୀ ଅନଳ ଗରଭେ
ଦେଇଦେଲେ ପରା ଝାସ ।

ଅନବରତ ଯେ ତପ କରି କରି
ମୋତେ ପାଇଥିଲେ ବରୀ ,
ସେଇ ସତୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ
ଅବେଳରେ ଗଲା ସରି ।

ଏ ଜଡ଼ ଶରୀର ଅତିପ୍ରିୟ ମୋର
ତେଣୁ ଧରିଅଛି କୋଳେ ,
ଯେଉଁ ଅବିବେକ ଦେଇଅଛି ଶୋକ
ଭସ୍ମ ହେବ କୋପାନଳେ ।

ବି. ନିରୁପମା
ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା,ଅନୁଗୋଳ ।

0 Comments