OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ବଣମଲ୍ଲୀର ଘର - ମିଶ୍ର ହୃଷିକେଶ

ବଣମଲ୍ଲୀର ଘର - ମିଶ୍ର ହୃଷିକେଶ

ଆମ ପରିବାର ବଣମଲ୍ଲି ଘର 
କବିଙ୍କ ମେଳଣ ହୁଏ,
ସଭିଏଁ ବାଢ଼ନ୍ତି ଅମୃତ ପସରା
ପିଲାରୁ ଯେ ବୁଢା ଯାଏଁ।

କେତେ ସରଂଚନା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ
ମନକୁ ଦିଅଇ ଛୁଇଁ,
ଆଖି ବୁଲାଇଲେ ମନ ଭରିଯାଏ
ନାହିଁ ତା ଉପମା ନାହିଁ।

ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଯେତେକ ତାରକା
ମିଳନ୍ତି ଆସି ଯେ ଏଠି,
ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ ବଖାଣି ବସନ୍ତି
ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି।

ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ମ୍ୟାଗଜିନ ବହି
ତାଲିକାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେଇ,
ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରତା ହେ
ସାହା ହ୍ୟୁନ୍ତୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ।

ମୁଁ ପରା ଅଧମ ନାହିଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ
ଦାସଙ୍କର ଦାସ ମୁହିଁ,
ହେଇଛି ସଦସ୍ୟ ଏପରିବାରର
ଆନ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ।

Writer's Details: ମିଶ୍ର ହୃଷିକେଶ
ଖଲ୍ଲିକୋଟ, ଗଞ୍ଜାମContent Category:
Submission Date: Apr 21, 2019

0 Comments