ତମକୁ ମୋ ରାଣ ପ୍ରିୟା - ପ୍ରତାପ ନାୟକ

ତମକୁ ମୋ ରାଣ ପ୍ରିୟା - ପ୍ରତାପ ନାୟକତମକୁ ମୋ ରାଣ ପ୍ରୀୟା ଆସ କତିକି
ବାହୁ ବନ୍ଧନକୁ ମୋର କାହିଁ ଏତେ ଭିତ୍ତିକି......
ତମକୁ ମୋ ରାଣ ପ୍ରୀୟା.....

ମଧୁ ଯାମିନୀର ଛନ୍ଦେ 
ଗୁଣିହେବା ମନ୍ଦେମନ୍ଦେ
ତୁମକୁ ପାଇ ପାଶର
ହରସିବ ମନ ମୋର ଭରି ପ୍ରିତୀକି
ତମକୁ ମୋ ରାଣ ପ୍ରୀୟା ଆସ କତିକି
ବାହୁ ବନ୍ଧନକୁ ମୋର କାହିଁ ଏତେ ଭିତ୍ତିକି......
ତମକୁ ମୋ ରାଣ ପ୍ରୀୟା....

ପାଦରେ ଅଳତା ଦେଇ 
ଅଂକରେ ଦେବି ଶୁଆଇ 
ଗଣ୍ଡେ ଆଂକି ପ୍ରିତୀ ଫଲ୍ଗୁ
 ସଜେଇବି ବାର ବାର କରି ସେତିକି 
ତମକୁ ମୋ ରାଣ ପ୍ରୀୟା ଆସ କତିକି
ବାହୁ ବନ୍ଧନକୁ ମୋର କାହିଁ ଏତେ ଭିତ୍ତିକି....
ତମକୁ ମୋ ରାଣ ପ୍ରୀୟା....

ବେଣୀରେ ଗଜରାମାଳ 
କାନରେ କର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ 
ବେକରେ ମୁକୁତା ହାର
ଲମ୍ବେଇବି ତାକୁ ମୁହିଁ ତୁମ ଛାତିକି
ତମକୁ ମୋ ରାଣ ପ୍ରୀୟା ଆସ କତିକି
ବାହୁ ବନ୍ଧନକୁ ମୋର କାହିଁ ଏତେ ଭିତ୍ତିକି...
ତମକୁ ମୋ ରାଣ ପ୍ରୀୟା....

ଆଖିରେ କଜଳ ଦେବି 
ନାଲି ପାଟ ପିନ୍ଧେଇବି 
ଓଠରେ ନାଲି ମୁରୁଜ 
 ବାରମ୍ବାର  ମୁଁ ବୁଣିବି
ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ଦେବି ପୁଣି ତୁମ ସିନ୍ଥିକି
ତମକୁ ମୋ ରାଣ ପ୍ରୀୟା ଆସ କତିକି
ବାହୁ ବନ୍ଧନକୁ ମୋର କାହିଁ ଏତେ ଭିତ୍ତିକି....
ତମକୁ ମୋ ରାଣ ପ୍ରୀୟା.....

ପ୍ରତାପ ନାୟକ....7008054282
Ambasouri, Balichandrapur, Jajpur

0 Comments