ଶ୍ୟାମଳୀ - ସିମାଞ୍ଚଳ ରଣା

ଶ୍ୟାମଳୀ - ସିମାଞ୍ଚଳ ରଣା


ଆଉ ଖୋଲା ନାହିଁ ମନ କବାଟ,
ଶ୍ୟାମଳି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ।
ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଅଧରାତିରେ ମୁଁ,
ସପନରେ ଉଡ଼ିଉଡ଼ି ।
ସପନର ନୀଳ ନିଦେ ଶୋଇଶୋଇ,
ଅଧା ମୁଦା ମୋର ଆଖି ।
ନୀଳ ନିର୍ବାଣରେ ଅନ୍ତର ଜଳୁଛି,
ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଅ ସଖି ।
ସପନ ଶୃଙ୍ଗାରେ ସେଜ ଶୋଇରୁହେ,
ଅପେକ୍ଷାରେ ପାହେ ରାତି ।
ଅଡୁଆ କେଶର କେତେ ଉନ୍ମାଦ,
ଆସିଲେ କହିବ ସାଥି ।
କଅଁଳ ଓଠରେ ଚୁମାର ଚର୍ଚ୍ଚା,
ଆସିଲେ ପାଇବ ତୁମେ ।
ତୁମ ଅଜାଣତେ ତୁମରି ନାମରେ,
ଚଉତିଛି କେତେ ରାତି?

1 Comments

ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ତାହାର ପାଠକ ପାଠିକା ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସର୍ବଦା ଗଠନମୂଳକ ମତାମତ ଆଶା କରିଥାଏ । ଯାହାକି ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ । ଯଦି ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଟି ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଗୁଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।