OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ସେ ପରା ଅଟେ ଶିଶୁ - ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା

ସେ ପରା ଅଟେ ଶିଶୁ - ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତାକଅଁଳ ମନ କଅଁଳ ଭାଷା
ନିହିତ ତାର ଦରୋଟି ଭାଷା
ନିହିତ ଯହିଁ ବିରାଟ ଆଶା
ସେ ଅଟେ ପରା ଶିଶୁ ||
ତାର କଲ୍ୟାଣେ ଜୀବନ ବରି
କରୁଣା ଗଂଗା ନୟନୁଁ ଝରି
ମହତ ଆଶା ମରମେ ବରି
ହସାଇ ସାରା ଦେଶୁ
ଶିକ୍ଷା ଆଲୋକେ ଦେବାରେ ତାରେ
ଦେଶ ପ୍ରଗତି ଅଛି ଯହିଁରେ
ସୁନା ଅକ୍ଷରେ ନାମ ମହୀରେ
ରଖିବା ସିଏ ଦିନେ ||
ସେ ହେବ ଦିନେ ଜନନାୟକ
ସମାଜସେବୀ ଅବା ଶିକ୍ଷକ
ସୀମାନ୍ତରଖି ଅବା ସୈନିକ
ହୋଇବ ରହି ମନେ ||

ମୂଷାବଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ,ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ .
Mobile Number - 9438745662

0 Comments