OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ସମର୍ପିତ ମୋ ଜୀବନ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ସମର୍ପିତ ମୋ ଜୀବନ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର


ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣ ର ପ୍ରାଣ             ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ
                      ତୁମେ ତ ଜୀବ ଜୀବନ, ବିଶ୍ବ ଭୂବନେ
ତୁମକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବେ             ଦେଖିଅଛି ଠାବେ ଠାବେ
                      ଶିଶୁ ର ଦରୋଟି ହସ ତା ହସ ମୁହେଁ   ।।
ପ୍ରାତ ଭ୍ରମଣ  କାଳରେ                 ସଦ୍ୟ ବିକଚିତ ଫୁଲେ
                   କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ର ଲାଜ ଓଢ଼ଣା ତଳେ
ଦେଖିଛି ଅନେକ ବାର           ସେବେଳେ ତୁମେ ଈଶ୍ଵର
                  ନାଚିଯାଏ ତୁମ ସତ୍ତା ମୋ ହୃଦ ପଟଳେ   ।।
ବସନ୍ତ ମନ୍ଦ ମଳୟ          ବହିଲେ ମନ ଅଥୟ
          ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଅଧୀର
ଶ୍ରାବଣ ବାରି ଧାରାରେ      ବଇଶାଖ ନିଦାଘ ରେ
          ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶ ଝରା କାକର  ।।
ସକାଳ ସୂରୁଯ କର           ନବ କିଶଳୟ ଦଳ
        ଚିତ୍ରିତ ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ମନ ଉଛୁଳେ
ସେ ସବୁ୍ରେ ତୁମ ରୂପ        ହେଉଅଛି ପ୍ରତିଭାତ
    ଦିବ୍ୟ ଭାବ ଭୋଳେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପାଳୀ ଜଳେ  ।।
ଭ୍ରମର ମଞ୍ଜୁ ଗୁଞ୍ଜନ         କୋକିଳ ପଞ୍ଚମ ତାନ
      ସଜ ସରସୀଜ କାନ୍ତି ମନକୁ ମୋହେ
ସୈାଦାମିନୀ ଚମକିଲେ         ବାଶବ ଧନୁ ଚିତ୍ରରେ
       ହାଦେ ତୁମ ସତ୍ତା ସେଠି ଝଲସୁ ଥାଏ  ।।
ଅନୁଭବେ ଅନୁଭବି           ଦେଖିଛି ତୁମର ଛବି
      ପ୍ରତିସମୟରେ ତୁମ ରୂପ ଆଖି ଆଗେ
ନାଚି ନାଚି ଯାଏ ପ୍ରାଣ          ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ ମନ
      ଏ ପାପୀ ଜୀବନ ସମର୍ପିତ ତୁମ ପଦେ   ।।

0 Comments