OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ପ୍ରୀତିର ଫଗୁଣ - ସୁଧାକର ସେଠୀ

ପ୍ରୀତିର ଫଗୁଣ - ସୁଧାକର ସେଠୀ

ପ୍ରୀତିର ଫଗୁଣ
💥ସୁଧାକର ସେଠୀ

ଫଗୁଣ ତ ରଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗେଇ ମୁଁ
ହୋଇଛି ଆଜି ମତୁଆଲା
ପ୍ରୀତିର ଶୁଭେ ସାହାନାଇ ସ୍ବର
କରିଛି ମୋତେ କିମିଆ

ରଂଗର ଅଭିର ରଂଗର ଦୁନିଆ
ଦିଶି ଯାଏ ଗୋରୀ ମୁହଁ
ଏସନ ଫଗୁଣ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ
ପଡିଛି ତୋ ପଦ ଚିହ୍ନ

କୋଇଲିର କୂହୁ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଡାକ
କରିଛି ମୋତେ ଦିୱାନା 
ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦେଖି ଅଭିସାର
ମନତ ବୋଲ ମାନେନା

ହୃଦତ ଗାଊଛି ପ୍ରୀତିର ସଂଗୀତ
ଫଗୁଣରେ ବୋଳି ଅଭିର
ତ ପରସ ସତେ ଏତେ ମାଦକତା
ବଦଳିଛି ଦୁନିଆ ମୋର
           ❤
ଜମ୍ବେଶ୍ବରପୁର,ବାଲେଶ୍ବର
    ୯୩୩୭୬୮୧୫୨୪

Sent from my Samsung Galaxy smartphone.

0 Comments