OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଫୁଲ ମୁଁ ବନମାଳୀ ବନମାଳେ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଫୁଲ ମୁଁ ବନମାଳୀ ବନମାଳେ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛି        ଅଦେଖା ଅନାମ 
          ଓଁକାର ବିନ୍ଦୁ ଅଦୃଶ୍ୟ
ଛାର ନର କାହିଁ        ଶକ୍ତି ଭକ୍ତି ଚର୍ମ-
       ଚକ୍ଷୁ ରେ କି ହେବ ଦୃଶ୍ୟ   ।।
କେଉଁଠି ସରଗ        ବଇକୁଣ୍ଠ ପୁର
         କେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମ ଆସନ
ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ         ଖେଳେ ସରଜନା 
         କରେ କିଏ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ  ।।
ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଶୂନ୍ୟ          ମଣ୍ଡଳେ ବିରାଜେ
             ଗୁପତେ କରଇ ଖେଳ
ତା ଜ୍ୟୋତି ପରସେ      ସୃଷ୍ଟ ହୃଷ୍ଟ ଉର୍ଜା 
              ଦୃଶ୍ୟ ଏହି ଚରାଚର   ।।
ଆକାଶ,ଅବନୀ,    ତଳ,ରସାତଳ, 
     ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର,ଗ୍ରହ,ତାରା
ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ     ନିର୍ଲିପ୍ତ ପୁରୁଷ 
     ଏ ଜୀବନ ଧ୍ରୁବତାରା  ।।
ଅବଧୂତ ଧୂଳି      ଧୂସରିତ ଦେହା
     ଅଲେଖ କି ନିରଞ୍ଜନ
ଅଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ     ଅଧିଷ୍ଠିତ ଭକ୍ତ 
    କହେ କେଡ଼େ ମନୋରମ  ।।
ଅନନ୍ତ ସୃଜନ       ଅନନ୍ତ ଭୂବନ
      ସୃଜନ କାରି ଅନନ୍ତ
କି ଖୋଜିବି ଅନ୍ତ    କାହିଁ ତାର ଅନ୍ତ
      ପୁଣି ସର୍ବତ୍ର ବିଦିତ  ।।
ବିସମ,ବିସ୍ମୟ      ଓଁକାର ପୁରୁଷ
    ସୁପ୍ତ ପୁଣି ସେ ଜାଗ୍ରତ
ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର       ଅଧିକାରୀ ତାକୁ
    କେଉଁଠି ଖୋଜିବୁ ଖୋଜ  ।।
ଦୟାନିଧି ଦୟା      କରିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ
     ଫୁଲ ହୋଇ ତାରଗଳେ
ଜଡିଯିବ ଦେହେ     ମୋ ଦେହ କୁସୁମ
        ବନମାଳୀ ବନମାଳେ  ।।


0 Comments