OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-369114 CANADA-450 CHINA-889 FRANCE-2506 GERMANY- 2255 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 15666 UNITED KINGDOM - 602 UNITED ARAB EMIRATES - 934 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5943 (As On 31st May 2019)

ପରିବ୍ରାଜକରେ ଘଡ଼ିଏ ତୁ ରହିଯା - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ପରିବ୍ରାଜକରେ ଘଡ଼ିଏ ତୁ ରହିଯା - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ମୋ ଗାଁ , ମୋ ଗାଁ
ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଘେରା ବନ ଭୂଇଁ
ମରାଳ ମାଳିନୀ ସୁରୁଚିର ଦେହୀ
ମନ ନିଏ କିଣି ତୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆ
ପରିବ୍ରାଜକ ରେ ରହି ତୁ ଘଡ଼ିଏ ଚାହାଁ 
ମୋ ଗାଁ ମୋ ଗାଁ   ।।
ଆମ୍ର,ନରୀକେଳ,ବକୁଳ ତରୁରେ
ଟାଣିଛି ନୀଳାଭ ଚାନ୍ଦୁଆ ରୁଚିରେ
ଖୋରଧା ମୂଲକେ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି ତା ନାଁ
ତା ଶଶ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାଙ୍ଗୀ ରୂପକୁ ଘଡ଼ିଏ ଚାହାଁ
ମୋ ଗାଁ ମୋ ଗାଁ   ।।
ସରଗ ସୁଷମା ଶୋଭା ରେ ପୁରିତ
ମଘବା ନନ୍ଦନବନ ପାରିଯାତ
ସମାନ ଶୋଭା ସେ ଦେବ ଦେବୀ ଭୂମଣ୍ଡନା
ପରିବ୍ରାଜକ ରେ ରହି ତୁ ଘଡ଼ିଏ ଚାହାଁ
ମୋ ଗାଁ ,ମୋ ଗାଁ   ।।
ନୀଳ ଜଳ ରାଶି ନଳବଣ ନାସି
ପକ୍ଷୀ ଯୂଥ ମାଳ ବିଚରନ୍ତି ଆସି
ଦେଖିଲେ ବିଭୋରେ ହେବୁ ତା ପ୍ରେମେ ବାଇଆ
ପରିବ୍ରାଜକ ରେ ରହି ତୁ ଘଡ଼ିଏ ଚାହାଁ
ମୋ ଗାଁ,ମୋ ଗାଁ   ।।
ଖଂଅଙ୍ଗା,ଡାଙ୍ଗଳା,ଭେକ୍ଟୀ୍,କେକଣ୍ଡା ମତ୍ସ୍ୟ
ସେ ଜଳେ ଖେଳନ୍ତି କଙ୍କଡା,ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଚାଖ
ଐତିହ୍ୟ ଭାରା ଏ ରଙ୍ଗ ଯାର ଶ୍ୟାମଳୀମା
ଜପରିବ୍ରାଜକ ରେ ରହି ତୁ ଘଡ଼ିଏ ଚାହାଁ
ମୋ ଗାଁ,ମୋ ଗାଁ   ।।
ତା କଟି ମେଖଳା ଶଗଡ଼ିଆ ନଈ
କୁଳୁକୁଳୁ ହୋଇ ଯାଉଅଛି ବହି
କିଆ,କେତକୀ ରେ ଝରଇ ମଳୟ ବାଆ
ପରିବ୍ରାଜକ ରେ ରହି ତୁ ଘଡ଼ିଏ ଚାହାଁ
ମୋ ଗାଁ , ମୋ ଗାଁ   ।।
ଜଳେ ନାବକେଳୀ କରରେ ଆନନ୍ଦେ
ଦେଖି ପକ୍ଷୀ କୂଳ ମନ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ
ମୋ ଗାଁ ଅତିଥି ତୁ ଦେଖ ମୋ ଗାଁଆ ମାଆ
ପରିବ୍ରାଜକ ରେ ରହି ତୁ ଘଡ଼ିଏ ଚାହାଁ
ମୋ ଗାଁ,ମୋ ଗାଁ   ।।
ମଠ, ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ,ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ
ଦରଶନ କର ମୋ ମା ଶୁଭ ଦାୟିନୀ
ତୋଓ ଯାତ୍ରାପଥେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ସାହା
ପରିବ୍ରାଜକ ରେ ଘଡ଼ିଏ ତୁ ରହିଯାଆ
ମୋ ଗାଁ,ମୋ ଗାଁ   ।।

0 Comments