ମୁଁ ତୁମପାଇଁ ପାଗଳ - ଦେବବ୍ରତ ଜେନା

ମୁଁ ତୁମପାଇଁ ପାଗଳ - ଦେବବ୍ରତ ଜେନା

ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟ ଜ୍ୟାମିତିର 
ଅଭୁଲା ଅଙ୍କନ
ତୁମେ  ମୋ ବିତା ଇତିହାସର
ସ୍ମୃତିର  ବନ୍ଧନ ।।
ତୁମ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ଭୂଗୋଳର 
ମୁଁ ଛିଣ୍ଡା ମାନଚିତ୍ର 
ମୋ ପାଟୀଗଣିତର ତୁମେ
ଅସମାହିତ ସୂତ୍ର ।।
ତୁମ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ମୁଁ
କ୍ଷୁଦ୍ର କାରିଗର
ମୋ ପରିବେଶ ଜ୍ଞାନେ ତୁମ
ସ୍ଥାନ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ।।
ମୋ ଇଂରାଜୀ ବହିର ତୁମେ
ଆଇ ଲଭ ୟୁ 
ପ୍ରତି ବହିର ଫର୍ଦ୍ଦ କହୁଛି
ଆଇ ମ୍ୟାଡ଼ ଫୋର ୟୁ ।।

Debabrata Jena
Bhogarai, Balasore

0 Comments