ମନେପଡେ ସେହି ପିଲାଦିନ - ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି

ମନେପଡେ ସେହି ପିଲାଦିନ - ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି


ମନେପଡେ ମୋର ପିଲାଦିନ କଥା
ଧୂଳିଖେଳ ବାଲିଘର
ନଦୀତଟ ବାଆ ଆମ୍ବତୋଟା ମଜା
ମାଆର ସଜ ପଖାଳ ॥
ଖରାବେଳେ ଲୁଚି ପୁଆଡାବଳକୁ 
ବୋହୂଚୋରି ବାଟିଖେଳ
ମା' କାନମୋଡା ଭାରି ମଜାଲାଗେ
ସତେ ବା ରାଗ ଆଚାର ॥
ମନେପଡୁଅଛି ଆଈମା କାହାଣୀ
ଜେଜେଙ୍କର ଗୀତ ଶିଖା
ତୁଳସୀ ଚଉଁରା ମୂଳେ ମୋ ମାଆର
ଦିକି ଦିକି ଦୀପଶିଖା ॥
ତାଳ ପତରର ଘଣ୍ଟା ଓ ପେଁକାଳି
ବରପତ୍ରେ ରାଜାରାଣୀ
ମିଚି ମିଚି ଯାତ୍ରା ପାଲାଖେଳ ଆମ
କ'ଣ କହିବି ବଖାଣି ???
ପୁନେଇଁ ମେଳାରେ  ଭାତ ଡାଲ୍ମା ଖିଆ
ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ
ମା' ହିଙ୍ଗୁଳାକୁ ପୂଜାଫୁଲ ଦେଇ
କରୁଥିଲି ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ॥
ବରଷା ରାତିର ସାଧବ ବୋହୂର
ଟୁକୁଟୁକୁ ଥିରିଚାଲି
କେତେ ଭଲ ଲାଗେ କୋଇଲି ସ୍ୱରଟା
ବଗ ଚାଲି ମଖମଲି ॥
ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷାରେ ବନିଶୀ ଛଡରେ
ପୋଖରୀର ମାଛଧରା
ଢେଙ୍କିକୁଟା ନାଦ ଶଗଡିଆ ଶବ୍ଦ
ନଟିଘୁରା କଙ୍କିଧରା ॥
ସାଉଁଟୁଥିଲି ମୁଁ କୁଆପଥରକୁ
ଆଙ୍କୁଥିଲି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ
ଭୁଲିନି ସେଦିନ ମାଟିଗୁଲି ଗଢା
ବେତ ମାଡ ମୋର ମନୁ ॥
ବରଷା ଜଳରେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ମୋ
ଡାକୁଥିଲା ସାଧବକୁ
ଟାୟାର ଗଡାଇ ଦୂର ଦେଶ ଖେଳ
ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ॥
ଧାନ ସାଉଁଟା ଓ ମକର ବୁଲାକୁ
ପାଶୋରି ଦେଇନି ମନୁ
ମା' ମାଉସୀଙ୍କ ଶରଧାକୁ ଝୁରେ
ଭୁଲିନି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବେଣୁ ॥
ସେଦିନର ସ୍ମୃତି ଥରାଏ ମନକୁ
ଲୋତକେ ଭରେ ନୟନ
ଗାଁ ମା' ମାଟି ହାତ ଠାରି ଡାକେ
ମନେ ପଡେ ପିଲାଦିନ ॥
*ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି*
       *ଜମ୍ଭରା,କେନ୍ଦୁଝର*

0 Comments