ଦିବ୍ୟଜୀବନ ପଥ ଅନୁସରି
           କାମନାବିହୀନ ଦିବ୍ୟକର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ
ଏପରି କର୍ମ ଅକର୍ମରେ ଗଣା ହୋଇଥାଏ 
           ଯାହା ଥାଏ ସଖା ! ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିତ ।

ଫଳକାମନାକୁ ହୃଦରୁ ବରଜି
           ଦୂରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଇ କର୍ତ୍ତା ହେବାର ଅଭିମାନ
ଜ୍ଞାନ-ଅଗ୍ନିରେ ଆହୂତି ଦିଏ ଯେ କର୍ମ ସବୁ
         ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିବୁଧ ଜନ ।

ସକଳ କର୍ମ କରଇ ସେ ଜନ
          ଆଶ୍ରୟହୀନ ସ୍ବତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ
ନିରାସକ୍ତ ଆଉ ନିଷ୍କାମ ହୃଦତଳେ
          ଫଳଲାଭ ଆଶା ବହୁଦୂରେ ଦିଏ ଥୋଇ ।

ଚିତ୍ତ ସଂଯମ, କାମନାବିହୀନ
          ତ୍ୟାଗକରି ନିଜ ଅଧିକାର, ମାଲିକାନା
ଶରୀର ରକ୍ଷା, ଆତ୍ମା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ
          କର୍ମ ଯେ କରେ ହୁଏନା ପାପୀରେ ଗଣା ।

ସିଦ୍ଧି-ଅସିଦ୍ଧି ଜୟ-ପରାଜୟେ ସ୍ଥିର ଆଉ ଅଚଞ୍ଚଳ
           ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରହିତ, ଈର୍ଷାକାତରହୀନ
ସ୍ବଳ୍ପପ୍ରାପ୍ତିକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମଣେ
           ସକଳ କର୍ମେ ରତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ
           ହୋଇଥାଏ ପାପହୀନ ।
    (୪ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ, ପଦ-୧୮,୧୯,୨୦,୨୧,୨୨)