OUR READERS STATUS AROUND THE GLOBE : INDIA-362119 CANADA-354 CHINA-881 FRANCE-1727 GERMANY- 2083 QATAR - 61 SINGAPORE - 1114 UNITED STATES - 14819 UNITED KINGDOM - 553 UNITED ARAB EMIRATES - 926 UKRAINE-47 UNKNOWN REGIONS-5627

ଦ୍ୱନ୍ଦ - ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନପତି

ଦ୍ୱନ୍ଦ - ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନପତି


ମନ ଓ ବିବେକ, ବିବେକ ଓ ମନ
ସଂଘର୍ଷର ରାଜପଥେ
ବୁଝାମଣା ଭୁଲି ଅବୁଝା ହୁଅନ୍ତି
ମାନ ସମ୍ମାନ ନେପଥ୍ୟେ ॥
ନିଷ୍ଠା ଭୁଲିଯାଇ ଜିଦଖୋର ହୋଇ
ଶୁଷ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ସାଥେ
ନିଜ ଅହଂଭାବେ ଟଣା ଟଣି ହୋଇ
ଚାଲନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ପଥେ ॥
ଅନ୍ତରରେ ନାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ଚିନ୍ତନ
କରି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ
ଭାଷଣ ବାଦୀରେ ବାହାବା ନେବାକୁ
କେତେ ଫନ୍ଦି ନୂଆ ନୂଆ॥
ଅକର୍ମା ହୋଇସେ ସୂଚାଏ କର୍ମଠ
ଗୋଦରା ହୋଇ ଚଞ୍ଚଳ
ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନିଜତ୍ୱ ହରାଏ
ଭାବନା ହୁଏ ଅଚଳ ॥
ପିଟେ ସେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଆର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାରା
ଭିତରେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଭାବ
ହେବ କି ସାରଥି ଅବା ସେ ସାରଥି
ହିଂସାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୈତ୍ରୀଭାବ ॥
ନୁହେଁ ଅନୁକୂଳ କିବା ପ୍ରତିକୂଳ
ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ
ହସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କାନ୍ଦି ବି ପାରେନା
ମନ ସର୍ବଦା ଅଥୟ ॥
କାମନା ବରଜି ଅରଜିବ ଯଶ
ତ୍ୟାଗର ପ୍ରଭାତ କାଳେ
ଭୋଗ ଭୂତ ଯେବେ ଗୋଡାଏ ତା ପଛ
ନୈରାଶ୍ୟ ସାୟାନ୍ନ ବଳେ॥
ଖୁସିର ଆକାଶେ ଦୁଃଖ ମେଘ ଘୋଟେ
ଛଳନା ବାଦଲ ଛନ୍ଦ
ଆଗକୁ ଗଲେବି ପଛକୁ ଟାଣଇ
ଚିରଶତ୍ରୁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ॥

 *ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନପତି,ଜମ୍ଭରା,କେନ୍ଦୁଝର*

0 Comments