ଅ ରୁ କ୍ଷ କାବ୍ୟରୁ "ଜ୍ଞ" ଚମ୍ପୁ (୨ୟ ଭାଗ) - ହେମନ୍ତ କୁମାର ବରାଇ

ଅ ରୁ କ୍ଷ କାବ୍ୟରୁ "ଜ୍ଞ" ଚମ୍ପୁ (୨ୟ ଭାଗ) - ହେମନ୍ତ କୁମାର ବରାଇ

ନିସ୍ତାର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ନ-    ନ୍ଦିନୀ ଗଣେ ଜନ୍ମିଲେ ନ-
ନ୍ଦନ ଛଅଗୋଟି ଢଳ ଢଳ ମୁଖ ଦିଶିଲା ରେ |୧୨|
ନନ୍ଦନ ଗଣକୁ ଦେଖି   ବ୍ୟାକୁଳିତ ମନେ ଦୁଃଖି
      ହୋଇଣ ଅବଳା ଗଣ ଆକୁଳତା ବଢିଲା ରେ |୧୩|
ନିତ୍ୟ ର ଅଭ୍ୟାସ ପରି     ଭୂଷଣ ବସନ ଭରି
         କନ୍ୟାଏ ସାଥିରେ ଏକ ମଞ୍ଜୁଷା ଆଣିଥିଲା ରେ|୧୪|
ନିସ୍ତରିବା ର କାରଣେ      ପେଡି ରେ ପାତି ବସନେ
          ଷଡ କୁମାର କୁ ଯତନ କରିଣ ରଖିଲା ରେ |୧୫|
ନିମ୍ନଗା ଗଂଗାର ଜଳେ    ମଞ୍ଜୁଷା କୁ ପେଲି ଦେଲେ
ସ୍ନାହାନ ପୁଣ କରି ପିତା ମନ୍ଦିରେ ମିଳିଲା ରେ |୧୬|

ନାଶ ଯିବେ ନରାନ୍ତକ       ଜଗତ ପ୍ରତିପାଳକ
       ରଖିଣ ଗଂଗା ନୀରେ ମଞ୍ଜୁଷା ଟି ଭସିଲା ରେ|୧୭|
ନିରୂପଣ କୁ ବିହିତ         କରିବାକୁ ଷଡସୁତ
      ଛଅ ଶରୀର ଏକଠାରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଲା ରେ |୧୮|
ନଖଶିଖ କୁ ବର୍ଣ୍ଣନ     ବାରହସ୍ତ,ଷଡାନନ
         ପାଦ ବେନି ସହ କାୟା ପରତାପେ ବଢିଲା ରେ |୧୯|
ନୟନ ସକଳ ଜ୍ୟୋତି       ନଖର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦ୍ୟୁତି
      ସମରେ ନାହିଁ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର କୁ ଜିଣି ଗଲାରେ |୨୦|
ନବୀନ ନବୀନା ସାର-    ସ ହାସ୍ୟ ତୁଳେ ମୁଖର
      ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା କୁ ବଳ ଓଜ ଅଂଗେ ପ୍ରକାଶିଲା ରେ |୨୧|
ନିବିଷ୍ଟ ଥାଇ ପେଡିରେ      ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ
     ବେଳୁ ବେଳ କୁମର ଶରୀର ଥାପି ବଢିଲା ରେ |୨୨|
                 ହେମନ୍ତ କୁମାର ବରାଇ
                  ରୁଷୁଡା,ବରଗଡ

0 Comments